Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

ALV jaarstukken 2019 nu online Bekijk ook het filmpje 'Respectus actief in 2019'

Respectus houdt de vinger aan de pols, voor ú

De huidige ontwikkelingen op de woningmarkt vragen blijvende attentie van Respectus. De behoefte aan sociale huurwoningen blijft groeien. Het toenemend aantal inwoners, de vergrijzing en nieuwkomers op de woningmarkt zijn daar oorzaken van. We kunnen dus aannemen dat de huurwoningmarkt gespannen blijft. Ook de bewegingen in corporatieland en de steeds wijzigende regelingen vanuit Den Haag vragen aandacht van uw huurdersvereniging. Wij staan voor het belang van de huurders en zijn tegelijkertijd klankbord van WoonInvest. De actuele Klantvisie stelt de huurder centraal en komt op voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, starters, eenoudergezinnen en gehandicapten. Wij juichen dat toe, maar houden de vinger aan de pols. Wij kunnen onze stem als huurders georganiseerd laten horen. Hoe meer huurders lid zijn van Respectus, des te sterker is onze inbreng.

Laatste nieuws

Eenmalige huurverlaging in 2021

24-11-2020

Wooncorporaties gaan vanaf 1 januari 2021 actief op zoek naar huurders van een sociale huurwoning wiens inkomen in 2020 flink is gedaald.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten