Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Prestatieafspraken 2021-2024
Sociaal wonen

Respectus houdt de vinger aan de pols, voor ú

De huidige ontwikkelingen op de woningmarkt vragen blijvende attentie van Respectus. De behoefte aan sociale huurwoningen blijft groeien. Het toenemend aantal inwoners, de vergrijzing en nieuwkomers op de woningmarkt zijn daar oorzaken van. We kunnen dus aannemen dat de huurwoningmarkt gespannen blijft. Ook de bewegingen in corporatieland en de steeds wijzigende regelingen vanuit Den Haag vragen aandacht van uw huurdersvereniging. Wij staan voor het belang van de huurders en zijn tegelijkertijd klankbord van WoonInvest. De actuele Klantvisie stelt de huurder centraal en komt op voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, starters, eenoudergezinnen en gehandicapten. Wij juichen dat toe, maar houden de vinger aan de pols. Wij kunnen onze stem als huurders georganiseerd laten horen. Hoe meer huurders lid zijn van Respectus, des te sterker is onze inbreng.

Laatste nieuws

Spreekuur Sociaal Servicepunt

21-04-2021

Het Sociaal Servicepunt houdt vanaf nu ook spreekuren in de bibliotheek in Leidschendam. Het servicepunt is er voor u als u behoefte heeft aan informatie, advies, ondersteuning of praktische hulp over zaken waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten