Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Formulieren

Respectus adviseert u graag als er problemen zijn over zaken die alle bewoners van uw complex aangaan. Bijvoorbeeld over de voorzieningen, over groot onderhoud of andere kwesties tussen huurder en verhuurder. Op deze pagina vindt u verschillende formulieren om u alvast van dienst te zijn.

Huur opzeggen

Op de website van WoonInvest vindt u het huuropzeggingsformulier.
Huur opzeggen

Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft (het gaat hier dus niet om een reparatieverzoek!), vul dan het klachtenformulier in op de site van WoonInvest. U kunt een klacht ook via e-mail algemeen@wooninvest.nl laten weten of telefonisch doorgeven via 070 30 11 100.

Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland, Postbus 610, 3300 AP Dordrecht, tel 085 210 02 44 of e-mail: info@gcwzh.nl.

Ten slotte zijn er zaken die de Geschillencommissie niet kan behandelen, zoals meningsverschillen over de huurprijs. U kunt in dat geval terecht bij de Huurcommissie, postbus 16495, 2500 BL Den Haag, tel 0800 488 72 43.

Voor klachten over de woonruimteverdeling kunt u terecht bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de gemeente.

Klacht over de openbare ruimte?

Ziet u een losliggende stoeptegel, overhangend groen, een mankement aan een speeltoestel, een omgewaaide boom, een kapotte straatlantaarn of zwerfafval? Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte.

Zelf uw woning aanpassen

U heeft als huurder mogelijkheden om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vraagt u voordat u begint met het aanbrengen van veranderingen altijd toestemming bij WoonInvest. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier zelf aangebrachte voorzieningen gebruiken.

Aanvraag leefbaarheidsbudget

Denk mee en stuur ook een aanvraag in voor leefbaarheid in uw buurt. Huurdersvereniging Respectus heeft een leefbaarheidsbudget om goede ideeën te kunnen realiseren.

Laatste nieuws

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag

28-01-2020

Dit jaar hebben meer huurders recht op huurtoeslag. Ruim 115.000 extra huishoudens kunnen huurtoeslag aanvragen, zo is te lezen op de website van de Woonbond.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten