Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Beleidsplan 2016 - 2020

In het beleidsplan 2016-2020 vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. In het beleidsplan hebben we zaken afgestemd op de Woningwet 2015. Inmiddels zijn via de Veegwet Wonen (per 1 juli 2017) enkele punten verbeterd die de wet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken. Zo worden in de Woningwet op verschillende plaatsen de ‘bewonerscommissies’ en de ‘huurdersorganisaties’ genoemd. In de Veegwet is verduidelijkt wanneer het om welke organisatie gaat. De Woningwet biedt nu heldere spelregels voor sociale huisvesting en financiële rapportage.

Wij kijken mee met WoonInvest die zich concentreert op haar kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ook maken wij samen met WoonInvest en gemeenten pretatieafspraken over de lokale woonopgaven. Ons doel blijft de belangen van huurders te behartigen en het beleid van WoonInvest, gemeenten en rijksoverheid te volgen. Verder gaat het om het bevorderen van leefbaarheid of het bijstaan van bewonerscommissies op hun verzoek. In het beleidsplan staan ook de onderwerpen die WoonInvest met Respectus dient te overleggen of om advies of instemming te vragen. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld conform de ‘Statuten’ en de Samenwerkingsovereenkomst tussen WoonInvest en Respectus’.

Laatste nieuws

Corona en huurmaatregelen kabinet

30-03-2020

De coronacrisis treft ons allemaal. Hoewel het nieuws bol staat van het nieuws over dit virus, heerst er nog veel onduidelijkheid. Wij zetten de tips van het RIVM en de regelingen omtrent corona en huren op een rij.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten