Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Beleidsplan 2022 - 2024

In het beleidsplan 2022-2024 vindt u thema’s waaraan Huurdersvereniging Respectus werkt en wil blijven werken. Betaalbare woningen, leefbaarheid en verduurzaming zijn de kernwoorden voor de jaren 2022-2024. Onderlinge samenwerking van belangenorganisaties voor huurders is belangrijker dan ooit. De grootte van de achterban is van wezenlijk belang. De woningmarkt, en vooral de positie van huurders in sociale huurwoningen, staat onder druk. We hebben de komende jaren te maken met krapte op de woningmarkt, de gevolgen van de coronacrisis, de verhuurdersheffing waardoor minder investeringen plaatsvinden en de uitdagingen van de energietransitie.

Samenwerken

Complexe onderwerpen waarin Respectus de samenwerking opzoekt met vijftien andere huurdersverenigingen, met gemeenten en corporaties in de regio Haaglanden. Respectus woont de vele overleggen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag bij om de voortgang van de prestatieafspraken (2021-2025) te volgen en op te komen voor de belangen van sociale huurders. Daarnaast heeft Respectus overleg-, advies- en instemmingsrecht bij onderwerpen die woningcorporatie WoonInvest behandelt. Denk aan onderwerpen als huurbeleid, verkoop van huurwoningen of sloop/nieuwbouwplannen. 

Energietransitie

Als het gaat om duurzaamheid, maakt Leidschendam-Voorburg zich op om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Dit is een grote opgave die alleen slaagt als we samen actie ondernemen. Respectus denkt ook de komende jaren mee over de lokale energietransitie. Uiteraard stoppen we ook hier al onze energie in het belang van de maatschappij, en de sociale huurder in het bijzonder.

Klik hier voor het complete beleidsplan 2022-2024.

Laatste nieuws

Vakantieplannen? Tips voor het achterlaten van uw huis

13-06-2024

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, krijgen inbrekers de kans om toe te slaan op het moment dat u niet thuis bent. Respectus zet tips voor u op een rij om te zorgen dat ze minder kans van slagen hebben. Voorkomen is beter dan genezen!

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten