Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Beleidsplan 2016 - 2020

In het beleidsplan 2016-2020 vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. In het beleidsplan hebben we zaken afgestemd op de Woningwet 2015. Inmiddels zijn via de Veegwet Wonen (per 1 juli 2017) enkele punten verbeterd die de wet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken. Zo worden in de Woningwet op verschillende plaatsen de ‘bewonerscommissies’ en de ‘huurdersorganisaties’ genoemd. In de Veegwet is verduidelijkt wanneer het om welke organisatie gaat. De Woningwet biedt nu heldere spelregels voor sociale huisvesting en financiële rapportage.

Wij kijken mee met WoonInvest die zich concentreert op haar kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ook maken wij samen met WoonInvest en gemeenten pretatieafspraken over de lokale woonopgaven. Ons doel blijft de belangen van huurders te behartigen en het beleid van WoonInvest, gemeenten en rijksoverheid te volgen. Verder gaat het om het bevorderen van leefbaarheid of het bijstaan van bewonerscommissies op hun verzoek. In het beleidsplan staan ook de onderwerpen die WoonInvest met Respectus dient te overleggen of om advies of instemming te vragen. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld conform de ‘Statuten’ en de Samenwerkingsovereenkomst tussen WoonInvest en Respectus’.

Laatste nieuws

Wordt u ook energieambassadeur bij WoonInvest?

11-07-2019

Als energieambassadeur bij WoonInvest geeft u praktische tips aan (mede)huurders rond het thema duurzaamheid. Dat doet u niet met uw voet tussen de deur, er zijn genoeg huurders die bij ons hebben aangegeven wel te willen verduurzamen, maar nog niet zo goed weten hoe zij dat aan moeten pakken. Die mensen helpt u een handje verder.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten