Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Sociaal statuut: helderheid bij sloop en renovatie

Huurders wonen prettig in hun wijk en verhuurders willen een woningvoorraad die aansluit op de vraag naar woningen op langere termijn. Het slopen of renoveren van woningen kan daarvoor nodig zijn. Sloop en renovatie zijn ingrijpend voor huurders en roepen vele vragen op. Om vooraf helderheid te bieden, beschrijft een sociaal statuut alle zaken die in een sloop- of renovatietraject aan de orde komen en voor bewoners belangrijk zijn.

Rechten individuele huurder

Het bijgaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders bij sloop en renovatie. Dit model kan op plaatselijk niveau verder worden ingevuld. Over eventuele wijzigingen van het model moeten verhuurder en huurdersorganisatie overeenstemming bereiken.

Draagvlak voor vernieuwing

In een sociaal statuut staat bijvoorbeeld dat de huurder en huurdersorganisatie de wensen van de huurders ten aanzien van hun woonruimte en eventuele verhuiswensen moeten laten onderzoeken. Verder moet voor een vernieuwingsplan voldoende draagvlak bestaan onder de bewoners. Ook krijgt de huurder een informatieboekje met daarin beschreven het voorstel van de verhuurder voor de aanpak van de woningen. Dit is het resultaat van het overleg van de verhuurder en de huurdersorganisatie. In het voorstel worden de concrete werkzaamheden in en aan de woning beschreven en zaken zoals de planning van de uitvoering en de oplevering in de woning van de huurder. Het is een greep uit alle zaken die in een sloop- of renovatietraject aan de orde komen.

Respectus brengt graag het Model Sociaal Statuut onder de aandacht.

Laatste nieuws

Vakantieplannen? Tips voor het achterlaten van uw huis

13-06-2024

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, krijgen inbrekers de kans om toe te slaan op het moment dat u niet thuis bent. Respectus zet tips voor u op een rij om te zorgen dat ze minder kans van slagen hebben. Voorkomen is beter dan genezen!

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten