Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Een anders-dan-anders Respectus jaar

Het jaar 2020 was bijzonder, vooral vanwege corona. Het reguliere bestuurswerk ging door, maar gemist zijn het gezellig samenkomen en het gezamenlijk vieren van mijlpalen. In het jaarverslag 2020 blikken we terug op een anders-dan-anders Respectus jaar.

Alle leden van Respectus hebben via de post het financieel jaarverslag 2020 ontvangen. Ook hebben enkele bestuursleden zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen, wat betekent dat mevrouw C. Mens als vicevoorzitter is herbenoemd voor de komende drie jaar en de heer C. Hoenstok als tweede penningmeester. De heer D. Dompeling en mevrouw W.J. de Ridder zijn de leden van de kascontrole-commissie (het reserve-lid kascontrolecommissie blijft een vacature). Wilt u reservelid zijn of weet u iemand? Laat het ons weten via secretariaat@respectus.nl. Van harte welkom!

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 van Respectus vindt u meer informatie over de belangenbehartiging in het afgelopen jaar. Die stond niet stil! U leest over alle adviesaanvragen die wij ontvingen van WoonInvest. Over de pilot Vroeg Eropaf, die wij een goede zaak vinden in het kader van leefbaarheid, juist nu het aantal mensen dat (psychische) zorg nodig heeft lijkt toe te nemen. Wij maakten ons ook druk om goede lokale prestatieafspraken met voldoende sociale huurwoningen en ruimte voor starters. We praatten mee over de energietransitie en ondersteunden de Adviescommissie van bewoners in het Oranjekwartier. Als u nog geen lid bent van Respectus, geef u dan op via deze site

Lees hier het jaarverslag 2020 in tekst en beeld.

Laatste nieuws

Telefonisch spreekuur gebiedsregisseurs

29-11-2021

Heeft u vragen of ideeën over de veiligheid en leefbaarheid van uw buurt? Dan kunt u terecht bij de gemeentelijke gebiedsregisseurs. Zij kennen uw straat, buurt en wijk en weten wat er leeft onder inwoners. Binnenkort organiseren ze een telefonisch spreekuur.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten