Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Respectus 2022: Duurzamer en betaalbaar wonen

Energie, betaalbare woningen en betere communicatie tussen Respectus en WoonInvest. Belangrijke thema’s waar Respectus in 2022 druk mee bezig was. In het jaarverslag van 2022 leest u er meer over.

Net zoals in 2021, ging het in 2022 veel over nieuwbouw voor betaalbare woningen. Maar we keken ook naar andere oplossingen, zoals kangoeroewoningen. In 2022 kreeg Respectus ook een nieuwe voorzitter. Carina Mens nam het stokje over van Paul Derks, die jarenlang met veel enthousiasme en kennis het Respectus-bestuur aanvoerde. Respectus draagt verder graag bij aan initiatieven die de leefbaarheid in wijken bevorderen. Saamhorigheid in de wijk was dit jaar gelukkig weer een doel dat gesteund mag worden vanuit het leefbaarheidsbudget. Zo droeg Respectus financieel bij aan de kerst/-nieuwjaarsborrel in de Kersengaarde Voorburg. Ook pleitte Respectus voor een gematigde huurverhoging bij woningen met enkelsteenmuren en enkel glas. WoonInvest gaf hier helaas geen gehoor aan.Respectus is wel blij met de maximale wettelijke huurverhoging van 3,1 procent.

Financieel jaarverslag 2022

Leden van Respectus hebben het financieel jaarverslag van 2022 ontvangen tijdens de algemene ledenvergadering. Verder hebben enkele bestuursleden zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten konden zich tot 1 mei 2023 bij het secretariaat aanmelden. De volgende leden van Respectus stellen zich opnieuw verkiesbaar: mevr. J. de Brieder-Noordam als bestuurslid, mevr. L. Ibrahim als secretaris en mevr. A. Oudshoorn als penningmeester. We stellen ook graag een nieuw bestuurslid voor: de heer D. Dompeling. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reserve-lid. Mevr. W.J. de Ridder en mevr. R. van der Werff stellen zich opnieuw beschikbaar als lid van deze commissie. Respectus zoekt nog naar een nieuw reserve-lid. Wilt u reserve-lid zijn of weet u iemand?

Laat het ons weten via secretariaat@respectus.nl. Van harte welkom!

Populair jaarverslag 2022

In het jaarverslag van 2022 van Respectus vindt u meer informatie over de belangenbehartiging in het afgelopen jaar. Die stond niet stil! Wij maakten betere afspraken met WoonInvest waardoor ze ons nu vroegtijdig betrekken. Respectus houdt de vinger aan de pols, in het belang van hurend Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Ook in het jaarverslag: een greep uit de berichten op de site van het afgelopen jaar.

Als u nog geen lid bent van Respectus, geef u dan op via deze site

Lees hier het jaarverslag 2022 in tekst en beeld.

Laatste nieuws

Notulen extra Algemene Ledenvergadering

28-11-2023

Respectus hield een extra Algemene Ledenvergadering vanwege het beëindigen van de samenwerking met de huidige secretaris in het bestuur van Respectus, mevrouw L. Ibrahim, conform de in artikel 11 van de statuten vastgelegde procedure.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten