Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Respectus 2023: de stem van de huurder

Samenwerken met andere huurdersverenigingen, zoals met de huurdersraad Vidomes en binnen de Sociale Huurdersorganisaties Haaglanden, was afgelopen jaar een thema voor Respectus. ‘Door met elkaar te overleggen, leer je nieuwe dingen en samen staan we sterk in het overleg naar gemeenten en corporaties.’

Dat zeggen Carina Mens (voorzitter) en Annelies Oudshoorn (penningmeester) van Respectus. ‘Ik vind de volkshuisvesting een boeiende wereld’, aldus Carina, ‘zeker omdat wij ons verdiepen in de achtergronden van bepaalde keuzes en regelgeving. Dit om het huurdersbelang goed te kunnen verdedigen.’ ‘Het is onvoorstelbaar hoeveel raakvlakken binnen de samenleving volkshuisvesting heeft’, beaamt Annelies.

Bestuurswisselingen

Carina: ‘Het jaar 2023 kenmerkte zich door bestuurswisselingen. Onze grote motor achter Respectus, Paul Derks, ging op 21 mei 2023 van ons heen. We verloren in hem een vriend, een mentor en een zeer betrokken man bij onze huurders. Met veel energie probeer ik alle zaken en taken voor Respectus te volbrengen, samen met de andere bestuursleden.’

‘Gelukkig mochten we in Jan Hendriks ook een nieuw kandidaat-bestuurslid verwelkomen. Zijn kennis over sociale zaken in een wijk, en vooral de activiteiten, helpen ons in de rol als sociale huurdersvereniging. Hendriks is van huis uit bedrijfseconoom en oud-gemeenteraadslid.Dat ondersteunt bij het beoordelen van adviesaanvragen door WoonInvest en versterkt onze kennis over de politieke kant van de lokale woningmarkt.’

Financieel jaarverslag 2023

Leden van Respectus krijgen het financieel jaarverslag van 2023 tijdens de algemene ledenvergadering. Verder stelde Carina Mens zich herkiesbaar en stellen we Jan Hendriks als nieuw bestuurslid voor. Tegenkandidaten konden zich tot 15 mei 2024 bij het secretariaat aanmelden. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reserve-lid. Mevr. W.J. de Ridder en mevr. R. van der Werff stellen zich opnieuw beschikbaar als lid van deze commissie. Respectus zoekt nog naar een nieuw reserve-lid. Wilt u reserve-lid zijn of weet u iemand?

Laat het ons weten via secretariaat@respectus.nl. Van harte welkom!

Adviesaanvragen

Het jaar 2023 bracht diverse adviesaanvragen, met als belangrijke thema’s financiën, duurzaamheid en het huisvesten van speciale groepen. We juichen het toe dat vooral aandacht uitgaat naar verbetering van het bestaande woningbezit. De verduurzaming van complexen, met name die met een laag energielabel, is gewoon nodig om toekomstbestendig te wonen, en te blijven wonen.

Leefbaarheidsbudget

Ook merkten we dat huurders ons voor het leefbaarheidsbudget steeds beter weten te vinden. En dat is goed! We werken graag samen aan leefbare wijken en een fijne woonomgeving. 

In dit jaarverslag leest u meer over de activiteiten en belangenbehartiging van Respectus in verslagjaar 2023.

Als u nog geen lid bent van Respectus, geef u dan op via deze site

Lees hier het jaarverslag 2023 in tekst en beeld.

Bekijk hier een filmpje met de activiteiten in het jaar 2023.

Laatste nieuws

Vakantieplannen? Tips voor het achterlaten van uw huis

13-06-2024

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, krijgen inbrekers de kans om toe te slaan op het moment dat u niet thuis bent. Respectus zet tips voor u op een rij om te zorgen dat ze minder kans van slagen hebben. Voorkomen is beter dan genezen!

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten