Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Afspraken over sociaal wonen in Leidschendam-Voorburg

12-12-2017

De gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus ondertekenden op 8 december 2017 de jaarlijkse prestatieafspraken voor sociale woningen. Voor 2018 richten de partijen zich vooral op het verbeteren van de duurzaamheid en het uitbreiden van de sociale nieuwbouw in Klein Plaspoelpolder en Stompwijk. Verder onderzoeken partijen of het mogelijk is om betaalbare (starters)woningen voor jongeren, kwetsbare mensen en statushouders te realiseren.

Armoede en achterstanden voorkomen

Partijen gaan hun huurders/bewoners actief informeren over regelingen van gemeente en corporaties voor mensen met een minimuminkomen. Dit om armoede en huurachterstanden zo veel mogelijk te voorkomen. Ook hebben partijen afgesproken in één of meer complexen in 2018 te gaan experimenteren met een flatcoach voor begeleiding van senioren.

Verkoop sociale woningen gedaald

Bij een terugblik op de prestatieafspraken over het afgelopen jaar constateren partijen dat er mooie resultaten zijn geboekt. Zo zijn er plannen gemaakt voor meer sociale woningbouw en is de verkoop van sociale woningen verder gedaald.

Wethouder Floor Kist (Wonen) is blij met het resultaat en met de nieuwe prestatieafspraken: ‘Het beschikbaar maken van meer sociale, duurzame en betaalbare woningen in Leidschendam-Voorburg is van groot belang voor onze inwoners. Daarnaast vind ik de samenwerking met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties positief en constructief’. 

Daphne Braal (bestuurder Vidomes): ‘Ik vind het een grote winst dat we in 2018 gezamenlijk een energietransitieplan opstellen om ons zo optimaal voor te bereiden op de aardgasloze toekomst. En dat we de afspraken hierover vastleggen in de eerste greendeal van de gemeente Leidschendam-Voorburg.’

Marianne Straks (bestuurder WoonInvest): ‘Ik ben trots dat het weer gelukt is om in goede harmonie met de gemeente, Vidomes en de huurdersorganisaties tot deze mooie set afspraken te komen. We gaan ermee aan de slag. Aankomende jaren hopen we meer te gaan bouwen en gaan we flink inzetten op verduurzaming van de woningvoorraad.’

Op de foto een infographic van de prestatieafspraken en de ondertekenaars, v.l.n.r.: Ronald Everard (Vidomes), Rianne Kokke (WoonInvest), Mariët de Laaf (gemeente), Paul Derks (Huurdersvereniging Respectus), Marianne Straks (WoonInvest), Floor Kist (wethouder), Daphne Braal (Vidomes), Sylvie Seubert, Maureen Engelbrecht en Rien van der Winden (Huurdersraad Vidomes).

Terug naar nieuws