Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Armoede te lijf

17-10-2016

Stichting Cliëntenraad Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg organiseert op woensdag 26 oktober 2016 een informatieavond over armoede en inkomensondersteunende voorzieningen. De avond wordt gehouden in Wijk- en dienstencentrum De Plint, Prins Frederiklaan 7 te Leidschendam. De toegang is gratis. Naast cliënten zijn ook maatschappelijke organisaties en de plaatselijke politici uitgenodigd om de avond bij te wonen.

Met de vele veranderingen op het gebied van uitkeringen, bijzondere bijstand, belastingtoeslagen en de invoering van de kostendelersnorm in 2015 zijn veel mensen er financieel op achteruit gegaan. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder, waardoor steeds meer mensen vaak niet weten welke inkomensondersteunende regelingen er zijn. Uit onderzoek blijkt dat het niet-gebruik van de voorzieningen hoog is. Het aantal mensen met schulden neemt daardoor toe. De gemeente is actief bezig om hiertegen maatregelen te nemen en de Cliëntenraad wil hier een steentje aan bijdragen door deze informatieavond te organiseren.

De Cliëntenraad heeft een aantal deskundigen van Stichting Stimulansz, het LCR en de kwaliteitsmedewerker Werk & Inkomen van de gemeente uitgenodigd om voorlichting en uitleg te geven over de ondersteunende financiële regelingen die er zijn. Wethouder Nadine Stemerdink zal het openingswoord doen. Dagvoorzitter is Marian Cornelissens. U bent van harte welkom.

Als belangorganisatie voor mensen met een laag inkomen wil Stichting Cliëntenraad Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg mensen zo goed mogelijk proberen te helpen hun weg te vinden met alle nieuwe en ingewikkelde regels en bezuinigingen. We hopen daarom dat er veel mensen aanwezig zijn op 26 oktober 2016. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur.

Klik hier voor de poster van de Stichting Cliëntenraad Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg.

Terug naar nieuws