Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Burgemeester blikt terug op 2014

9-01-2015

Burgemeester Van der Sluijs sprak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 5 januari in het vernieuwde raadhuis zijn nieuwjaarsrede uit. Hij gaf aan trots te zijn op het gebouw en de aangepaste werkprocessen. ‘Het project centrale huisvesting zal in maart van dit jaar voltooid zijn met het gereedkomen van het vernieuwde en uitgebreide stadskantoor aan de overkant.’

Burgemeester Van der Sluijs sprak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 5 januari in het vernieuwde raadhuis zijn nieuwjaarsrede uit. Hij gaf aan trots te zijn op het gebouw en de aangepaste werkprocessen. ‘Het project centrale huisvesting zal in maart van dit jaar voltooid zijn met het gereedkomen van het vernieuwde en uitgebreide stadskantoor aan de overkant.’

Uiteraard blikte de burgemeester terug op 2014. ‘Een bewogen jaar’, noemde hij het. ‘Zowel in de wereld als in onze lokale samenleving. De gemeenteraadsverkiezingen van maart brachten een politieke verschuiving met zich mee.’ Het noodlottige steekincident op 10 oktober op de Corbulo school waarbij de 15-jarige Wesley Hoek om het leven kwam, werd ook niet vergeten. ‘Maar het verdriet en de verslagenheid bij andere – minder in de publiciteit komende gevallen – waarbij kinderen of volwassenen om het leven komen, is natuurlijk even groot’, benadrukte Van der Sluijs vervolgens.

Op het terrein van veiligheid meldde hij dat de criminaliteitscijfers over vrijwel de hele linie zijn gedaald. Het meest in het oog springt de daling van de woninginbraken, aldus de burgemeester. ‘Met enige trots mogen wij vaststellen dat onze aanpak een voorbeeld is voor andere gemeenten en politie-eenheden.’ Winkelcentrum Leidsenhage werd genoemd tijdens de vooruitblik op het nieuwe jaar. ‘Aan de voorbereidingsperiode komt nu een einde. Er wordt van Leidsenhage weer een topregionaal winkelcentrum gemaakt.’

Terug naar nieuws