Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Deal voor Noord

3-01-2022

WoonInvest en ruim 30 partners onder wie Huurdersvereniging Respectus, zorginstellingen, scholen, Vidomes en haar huurdersraad, sportverenigingen en politie ondertekenden de Deal voor Noord. Zij zetten zich de komende twintig jaar extra in voor Leidschendam-Noord.

Bestuurder Peter van Heeswijk ondertekende de deal namens WoonInvest. De deal moet zorgen voor talentontwikkeling, betere werkgelegenheid, langer leren, een gezondere leefomgeving en meer verschillende huishoudens in de wijken.

Sterk voor Noord

De deal is onderdeel van het programma Sterk voor Noord, waarin de ontwikkeling van alle bewoners in Leidschendam-Noord centraal staat. Dit programma bevat drie opgaven, opgesteld samen met bewoners en partners. Met elkaar wordt er gewerkt aan het inlopen van achterstanden in het onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen. Het programma omvat de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel Noord en Amstelwijk. Enkele voorbeelden van projecten en activiteiten zijn: het optimaal inzetten van het taalaanbod in de wijken. Het verminderen van de afvalproblematiek. En zorgen dat jongeren langer blijven studeren. Jacco Maan, bestuurder van Vidomes: ‘Voor en met de bewoners slaan we de handen ineen als partners in Leidschendam-Noord, waarbij zichtbare resultaten voorop staan. Mooi dat we echt samen werken!’.

Optimisme

De kracht van het programma zit volgens wethouder Juliette Bouw in het optimisme. ‘Niet de problemen staan centraal, maar juist de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de wijken die optimaal benut gaan worden. Met elkaar erkennen we dat er uitdagingen zijn. Daarom ben ik zo blij met de officiële start van dit programma. Dit is een mooie stap naar een nog betere samenwerking en stevige resultaten.’

Doel

Het einddoel is dat de drie wijken in 2041 op hetzelfde gemiddelde niveau scoren als de rest van Leidschendam-Voorburg. ‘Een programma dat 20 jaar loopt is uniek voor onze gemeente. Maar alleen met een gezamenlijke, langdurige en allesomvattende aanpak kunnen we het einddoel bereiken’, aldus wethouder Bouw.

Uitvoering

Het programmaplan Sterk voor Noord wordt de komende maanden door de samenwerkende partijen vertaald naar uitvoeringsplannen. In deze uitvoeringsplannen staan concrete acties die in een periode van 1 tot 4 jaar worden opgepakt.

WoonIdee

U kunt zelf ook bijdragen aan een fijne leefomgeving. Respectus heeft hiervoor een leefbaarheidsbudget. Heeft u een leuk idee? Stuur dan een aanvraag in via het formulier op onze site!

Terug naar nieuws