Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Drukbezochte Algemene Ledenvergadering Respectus

15-05-2023

Wijkcentrum Oranjehoek in Voorburg vormde op 10 mei 2023 het decor voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Respectus. Tientallen huurders vonden de weg naar het gezellige wijkcentrum in het Oranjekwartier.

De Koffiedames zorgden voor een vrolijke noot en heetten de bezoekers welkom. Zo hadden zij al direct een ware koffiebeleving, met liefde en aandacht gezet! Voorzitter Carina Mens opende de vergadering om 20.00 uur en vertelde over vicevoorzitter Paul Derks, die ernstig ziek is en daardoor niet aanwezig kan zijn. ‘Zijn kennis en ervaring zijn altijd een grote bijdrage’, aldus Carina. ‘Maar het lot heeft anders beslist.’

Website Respectus

Op de notulen waren, met dank aan de secretaris, geen aanvullingen of aanmerkingen. De voorzitter deed nog enkele mededelingen en wees huurders nogmaals op de website respectus.nl. ‘Daarop staan actuele berichten en tips over zaken als huursubsidie en toeslagen, die handig zijn om te weten. Het lidmaatschap van Respectus is verder slechts 50ct per maand. Goed dus om lid te worden, omdat we zo de stem van de huurders nog beter kunnen laten horen.’ 

Veel kennis in de zaal

De kascommissie liet daarna weten dat alle stukken over 2022 in orde zijn bevonden, met een welverdiend applaus voor de penningmeester. Na de pauze gingen de Koffiedames verder met een korte quiz om de kennis over wonen en corporatieland te testen. Vragen als: wat is een kangoeroewoning? Hoeveel woningen heeft WoonInvest en hoeveel wijkbeheerders heeft deze corporatie? Maar ook wanneer de fusie was tussen Leidschendam en Voorburg en welke bekende DJ geboren is in Voorburg. Er bleek best veel kennis in de zaal aanwezig.

Verleden van Voorburg

Daarna nam Marie-Thérèse Ford van de Stichting ‘Mooi Voorburg’ het woord. Doken we de vorige ALV in de geschiedenis van Leidschendam, deze keer was Voorburg aan de beurt. Aan de hand van een oude kaart uit 1712 liet ze de situatie eeuwen geleden zien, met nog veel weilanden en de trekvaart (Vliet) die duidelijk het landschap doorsneed. Tot 1910 was er een insteekhaven in de huidige Kerkstraat. In de Herenstraat waren nog vele smederijen aanwezig, zoals in de Vossenburcht. Marie-Thérèse vertelde ook over de vele buitenplaatsen ten westen en ten oosten van het oude dorp, zoals Vreugd en Rust en Rusthof, waar Prinses Marianne woonde, de vooruitstrevende dochter van Koning Willem I. Ze vertelde over de buitenplaats Arentsburg met zijn Romeinse opgravingen. Reuvens (van de Reuvenslaan, red.) deed de opgravingen en is de grondlegger van de archeologie.

Romantisch, maar hard werken

Marie-Thérèse Ford: ‘Langs de Broeksloot lagen vele boerderijen, romantisch, maar ook keihard werken in die tijd. Vanaf 1901 kreeg je de Woningwet, om een einde te maken aan de soms nog armoedige leefomstandigheden. Zo werd aan de Oranjelust in 1911 een woningcomplex gebouwd en in 1923 aan de Emmastraat en omgeving. Inmiddels is de Emmastraat als gemeentelijk monument aangewezen. In de jaren dertig verrezen woningen van architect Vollmer, zoals aan de Van Arembergelaan. Na de oorlog kwamen daar flats bij, onder andere van architect Dudok, en kunst in de openbare ruimte, zoals het beeld ‘Huiselijk Geluk’ in Park ’t Loo.’ Ze eindigde de presentatie met de nieuwbouw de Herentuyn in Huygenskwartier Voorburg, die momenteel in voorbereiding is. ‘De Stichting Mooi Voorburg heeft zich ingespannen voor het behoud van het historische trafohuisje. Zo proberen we bij te dragen aan de overlevering van de historie van onze mooie gemeente.’

Benoeming bestuur

Carina Mens vervolgde de ALV na de boeiende presentatie met de (her)benoeming van bestuursleden van Respectus. Dit zijn mevrouw J. de Brieder-Noordam(bestuurslid), mevrouw L. Ibrahim (secretaris), mevrouw  A. Oudshoorn(penningmeester) en als nieuw bestuurslid de heer D. Dompeling. De leden stemden unaniem voor alle (her)benoemingen. De leden kregen nog ‘een uitzwaai met een aardigheid’ van de Koffiedames. Op naar volgende succesvolle Respectus-jaren.  

Terug naar nieuws