Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Energietoeslag verhoogd

28-03-2022

De overheid heeft de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen verhoogd naar € 800. Mensen met een uitkering krijgen deze toeslag automatisch. Anderen moeten de toeslag zelf aanvragen bij de gemeente. Respectus brengt dit graag nog even onder de aandacht.

Energiearmoede

De energiearmoede was afgelopen jaar al hoog. Meer dan een half miljoen huishoudens hadden er mee te maken. Mensen die in energiearmoede leven, hebben zo’n hoge energierekening dat hun inkomen te laag is om de rekening te betalen. Meestal nemen zij extreme maatregelen om betaalproblemen te voorkomen, zoals de verwarming niet aanzetten, geen warm water gebruiken en niet koken. Door de hoge energieprijzen, zijn de problemen nog groter geworden.

Energietoeslag aanvragen

De gemeente regelt de verdeling van de energietoeslag. Mensen die bijstand ontvangen, krijgen dit bedrag automatisch. Anderen moeten de toeslag zelf aanvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld gepensioneerden met alleen AOW en zelfstandigen met een laag inkomen.

Kom ik in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Krijgt u een uitkering? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de gemeente uw inkomen en zal u de toeslag automatisch ontvangen. Het is natuurlijk wel handig om in de gaten te houden of dit ook echt gebeurt. Maar niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente. U moet dan zelf de energietoeslag aanvragen bij de gemeente. De richtlijn van de overheid is dat mensen met een inkomen tot 120% van het ‘sociaal minimum’ in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Hier vindt u het sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 per leefsituatie.

Belastingvrij

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld uw huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Terug naar nieuws