Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Financiële tegemoetkomingen voor alleenstaande ouders

1-02-2021

Het maximale jaarinkomen voor een sociale huurwoning ligt op € 40.024. Onder de sociale huurders zijn er daarom veel eenoudergezinnen. Rondkomen is voor veel alleenstaande ouders elke maand weer een lastige opgave. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende regelingen en financiële tegemoetkomingen.

De kinderbijslag (AKW)

De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de overheid voor het opvoeden en verzorgen van kinderen. Het aanvragen van de kinderbijslag doet u via de website van de SVB.

Kindgebonden budget (kgb)

In aanvulling op de kinderbijslag kunt u als (alleenstaande) vader of moeder ook een kindgebonden budget aanvragen. Deze toeslag is inkomensafhankelijk: niet iedereen heeft hier dus recht op. Als u recht hebt op een kindgebonden budget, dan krijgt u meestal vanzelf een bericht van de Belastingdienst Toeslagen. Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel recht te hebben op deze toeslag? Dan kunt u deze ook zelf aanvragen

Kinderopvangtoeslag (Wet kinderopvang)

Om rond te komen, brengen alleenstaande ouders hun kinderen vaak noodgedwongen naar de kinderopvang en dat is niet goedkoop. Gelukkig kunt u hier als ouder een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor aanvragen: de kinderopvangtoeslag. Let op: als ouder betaalt u wel altijd een verplichte eigen bijdrage.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een belastingkorting die in het leven is geroepen voor onder andere werkende alleenstaande ouders van jonge kinderen. U kunt de korting aanvragen als u alleenstaand bent of minder dan zes maanden een fiscale partner hebt. Wel moet het kind jonger zijn dan 12 jaar en ingeschreven zijn op uw adres.

Meer informatie over hoogte, de overige voorwaarden en het aanvragen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Vrijstelling arbeidsplicht

Bent u een bijstandsgerechtigde alleenstaande ouder van een of meerdere jonge kinderen? Dan kunt u vrijgesteld worden van de arbeidsplicht zodat u de volledige zorg voor het kind op u kunt nemen. Voor deze vrijstelling dient u een verzoek in bij de gemeente.

Voorzieningen voor studerende alleenstaande ouders

Ook wanneer u als alleenstaande ouder studeert, hebt u recht op verschillende tegemoetkomingen. Zo kunt u, als u jonger bent dan 30 jaar, bij DUO naast de reguliere studiefinanciering ook een eenoudertoeslag aanvragen. Wel moet het kind dat u verzorgt jonger zijn dan 18 jaar en ingeschreven staan op uw adres. Meer informatie vindt u op de website van DUO.

Kinderalimentatie na scheiding

Bent u gescheiden en zorgt u volledig (of het grootste deel van de tijd) voor de kinderen? Dan hebt u in veel gevallen recht op kinderalimentatie van de minst-verzorgende ouder.

Pleegvergoeding

Wanneer u een (alleenstaande) pleegouder bent, kunt u een pleegvergoeding aanvragen. Deze vergoeding kunt u aanvragen bij de organisatie die het pleegkind plaatst. Let wel op: als u deze vergoeding ontvangt, komt u niet meer in aanmerking voor kinderbijslag voor het pleegkind.

Overige tegemoetkomingen via fondsen

Hebt u als alleenstaande ouder minder te besteden? Dan kunt u vaak ook aanvullende ondersteuning krijgen vanuit verschillende fondsen.

Zo kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen bij het betalen van contributie voor sportclubs. Ook het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt met grote, maar ook kleine dingen waardoor uw kind gewoon mee kan doen.

U kunt tegemoetkomingen via deze bovenstaande fondsen niet zelf aanvragen als ouder. Dit gebeurt namelijk altijd via een intermediair, bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, een schuldhulpverlener of een sociaal wijkteam.

Ten slotte kan Stichting Leergeld helpen bij het opvangen van hoge schoolkosten. U kunt bijvoorbeeld een tegemoetkoming aanvragen voor de ouderbijdrage, een schoolreisje, schoolkamp, computers of vervoer naar school.

Bron: De online bibliotheek over geldzaken (knab.nl)

Terug naar nieuws