Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Geef uw mening over onze gemeente!

16-07-2020

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg kunnen tot 27 juli hun mening geven over de toekomst van de gemeente in 2040. Het is belangrijk dat ook huurders zich laten horen, meent Respectus.

De gemeente werkt aan een omgevingsvisie ‘LV in 2040’. In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrichten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken.

Wethouder Jan Willem Rouwendal: ‘De toekomst is dichterbij dan we denken. De zomers worden warmer, regenbuien zijn heftiger, gas is straks niet meer onze belangrijkste energiebron en we zoeken naar locaties voor nieuwe woningen. Ook zoeken we naar goede manieren om al het verkeer, zoals fiets, bus en auto goed te organiseren. Het is daarom belangrijk te weten hoe onze inwoners hiernaar kijken. Ik hoop dat veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het onderzoek meedoen.’

Wat is een omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe de fysieke omgeving van Leidschendam-Voorburg er in de toekomst uitziet. De fysieke leefomgeving is de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Te denken valt aan woningen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de fysieke leefomgeving (bron: gemeente LV).

Omgevingsvisie en de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 voert het Rijk de Omgevingswet in. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet gaat over alles in de fysieke omgeving; denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. Het doel van de Omgevingswet is meer ruimte te bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en van de overheid zelf. De omgevingsvisie is één van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet.

Klik hier voor de vragenlijst van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Fotocredits: Charles Groeneveld.

Terug naar nieuws