Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Gevolgen Miljoenennota Prinsjesdag voor huurders in 2022

26-10-2021

Het belastingstelsel gaat veranderen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor huurders in de sociale sector? En wat zegt de Woonbond over de plannen voor 2022?

Huurtoeslag

Het kabinet versoepelt twee voorwaarden die huurders recht geven op huurtoeslag. Het gaat om de situaties waarbij een kind uit het huishouden (nog) geen verblijfsvergunning heeft en om een verruiming van het recht op huurtoeslag als de huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens.

Om huurtoeslag te krijgen, moest ieder gezinslid de Nederlandse nationaliteit hebben, de nationaliteit van een ander EU-land of een geldige verblijfsvergunning. Hierbij ontstonden onbedoelde situaties waarin het huishouden geen huurtoeslag kreeg. Bijvoorbeeld omdat een pasgeboren kind niet op tijd zijn of haar verblijfsvergunning kreeg omdat deze niet op tijd was aangevraagd. Daarom is vanaf 1 januari 2022 de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kinderen tot 18 jaar geen voorwaarde meer voor recht op huurtoeslag.

Herstel recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding

Het inkomen en vermogen van de huurders mag niet te hoog zijn. Er geldt ook een grens voor de huurprijs van de woning. Soms stijgt de huurprijs boven die grens. Dit heet huurgrensoverschrijding. Huurders konden het recht op huurtoeslag voor altijd verliezen als zij voordat de huurprijs de grens overschreed geen huurtoeslag ontvingen. Zij hadden in dat jaar bijvoorbeeld te veel inkomen. Dit betekent echter ook dat zij geen huurtoeslag meer kunnen aanvragen als hun inkomen of vermogen daarna daalt. Vanaf 1 januari 2022 wordt daarom het recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding hersteld. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt, als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.

Terugkoop VoV-woningen vrijgesteld van ovb

Woningcorporaties of projectontwikkelaars die VoV-woningen terugkopen van particulieren, betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting (ovb). Door deze wijziging worden de overdrachtskosten voor woningcorporaties en projectontwikkelaars lager. Zo blijft de VoV-woning ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar.

Wat is een VoV-woning

Dit is een woning die verkocht wordt onder voorwaarden (Verkoop onder Voorwaarden). Het doel is een VoV-woning betaalbaar te houden voor starters en kopers met een laag middeninkomen. VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan een bepaalde doelgroep: starters en mensen met een lager middeninkomen. Daarmee leveren deze woningen een bijdrage aan de bevordering van het eigenwoningbezit voor deze doelgroep. Een van de voorwaarden is dat wanneer de koper de woning weer wil verkopen, diegene de woning eerst moet aanbieden aan de woningcorporatie of projectontwikkelaar.

Woonbond en Prinsjesdag

Volgens de Woonbond bieden de kabinetsplannen weinig om de wooncrisis aan te pakken. ‘Het gevoel van urgentie om de wooncrisis echt aan te pakken ontbreekt volledig. Er worden wat pleisters geplakt met 100 miljoen per jaar extra voor woningbouw, terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Die boete op betaalbare huurwoningen moet er af zodat er meer sociale huurwoningen verduurzaamd en gebouwd kunnen worden en de woningen betaalbaarder kunnen worden verhuurd.’ Aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

Bron: rijksoverheid.nl & woonbond.nl

Terug naar nieuws