Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Huurders tevreden over woningcorporaties

4-01-2017

Woningcorporaties verhoogden het afgelopen jaar hun klanttevredenheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes, Twynstra Gudde, KWH, ABF en PwC. Bovendien zijn de bedrijfslasten vorig jaar gedaald met circa 9%. Dit komt neer op gemiddeld €70 per huurwoning. Er is vooral bespaard op personeels- en reorganisatiekosten.

Desondanks is het oordeel van de huurders in vergelijking met vorig jaar stabiel. Nieuwe huurders oordelen wel positiever over de dienstverlening van de corporatie. De scores van huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders bleven gelijk ten opzichte van 2014. Men waardeert het wanneer corporaties begripvol en flexibel werken en verzoeken in één keer afhandelen.

Een op de vijf huurders geeft zijn woningcorporatie een score lager dan een 7. Over het algemeen  oordelen huurders van kleinere corporaties positiever, omdat ze hun corporatie als persoonlijker en vertrouwder ervaren. Huurders waarderen wel weer het grotere woningaanbod bij grote corporaties.

Terug naar nieuws