Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Huurverhoging 2019

25-04-2019

Betaalbaarheid is een van de speerpunten bij WoonInvest. Daarom is de jaarlijkse huurverhoging lager dan wettelijk is toegestaan. Omdat wij het belangrijk vinden dat deze verhogingen zo transparant mogelijk zijn, geven wij graag tekst en uitleg.

De huurverhoging die WoonInvest in 2019 doorvoert is lager dan wettelijk toegestaan. Het doel hiervan is een passende relatie tussen prijs en kwaliteit. Wat houdt dit specifiek in?

  • De huuraanpassing voor een sociaal huurcontract is afhankelijk van de huidige huur in relatie tot de maximaal redelijke huurprijs van de woning. Huurders die op dit moment relatief minder huur betalen, krijgen een hoger huurverhogingspercentage dan huurders die relatief meer huur betalen. Deze percentages liggen tussen de 0% en 4,1%;
  • Bij een huishoudinkomen over 2017 hoger dan €42.436,- is het huurverhogingspercentage 5,0% (tot de maximaal toegestane huurprijs is bereikt);
  • De huuraanpassing voor huishoudens met een geliberaliseerd huurcontract bedraagt 3,6%;
  • De huuraanpassing voor parkeerplaatsen en garageboxen bedraagt 1,6%.

Heeft u bezwaar tegen de huuraanpassing? U kunt bij WoonInvest een standaard bezwaarschrift afhalen of downloaden op onze website. Het bezwaarschrift moet voor 1 juli 2019 volledig ingevuld bij de corporatie binnen zijn. Klik hier voor meer informatie over de huurverhoging.

Terug naar nieuws