Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Huurverlaging vereist een lange adem van huurders

8-02-2017

Het zal je maar gebeuren. Net als je een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen, valt ineens een deel van je inkomen weg. Gelukkig kun je dan huurverlaging krijgen, maar dat is niet zomaar geregeld. De Regeling huurverlaging zit lastig in elkaar en vergt een hoop doorzettingsvermogen van de huurder.

Papierwerk

Het eerste dat een huurder moet doen, is een schriftelijk voorstel tot huurverlaging indienen bij de verhuurder. Het gaat dan om de meest recente extra huurverhoging, ingaande twee maanden na dagtekening van het verzoek. De huurder moet daarbij ook bewijzen dat het inkomen is gedaald en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen overleggen.

Wanneer de verhuurder al dit papierwerk accepteert dan is de huurder klaar, maar de verhuurder is daartoe niet wettelijk verplicht. Als de verhuurder de bewijzen niet accepteert kan de huurder naar de Huurcommissie stappen. Ook daar moet de inkomensdaling bewezen worden, ditmaal niet met loonstroken of uitkeringsspecificaties, maar met inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Die zijn alleen vaak nog niet beschikbaar en dat kan in het slechtste geval wel anderhalf jaar duren. De huurverlaging kan al die tijd nog niet ingaan. Er kan echter wel een nieuwe huurverhoging gedaan worden, waartegen de huurder dan weer in bezwaar moet gaan.

Woonbond vindt regeling ontoereikend

In een Kamerbrief over huurbeleid noemt minister Blok de regeling ‘afdoende om een redelijke prijscorrectie na inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) te waarborgen’.  In een enquête die de minister heeft laten afnemen onder corporaties heeft hij gevraagd of zij coulanter met het recht op huurverlaging willen omgaan dan de wettelijke regeling vereist. Minder dan 20% van de respondenten gaf aan dat inderdaad te doen. De Woonbond is niet bepaald onder de indruk van die waarborg en noemt de regeling ontoereikend. Het is geen kwestie van een wettelijke regeling, maar van goedwillende corporatiemedewerkers. De regeling zorgt er volgens hen ook niet voor dat huurders na inkomensdaling weer betaalbaar kunnen wonen.

Nog jaren bloeden

‘Wie vier jaar op rij extra huurverhoging kreeg, heeft een huur die fors is opgelopen. Dat de meest recente extra huurverhoging wordt teruggedraaid maakt dat maar ten dele goed, want iedere nieuwe huurverhoging tikt bij deze huurders harder aan’, legt de Woonbond uit. Een huurverhoging is altijd een percentage van de huidige huurprijs.  2% van een huur die al tot € 600 is gestegen tikt harder aan dan 2% van een huur die nog steeds € 540 bedraagt. Zo blijven huurders die met een inkomensdaling te maken krijgen nog jaren bloeden voor een wat hoger inkomen in het verleden. Zelfs als zij met succes een beroep op de regeling huurverlaging hebben gedaan.

Terug naar nieuws