Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

IBW geeft inzicht in investeringen corporaties

19-06-2017

Onlangs zijn de cijfers bekend gemaakt over de bestedingsruimte bij woningcorporaties. Deze Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) laat zien hoeveel corporaties kunnen investeren in nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging. De cijfers zijn interessant voor huurders en huurdersorganisaties zoals Respectus.

De bedragen die worden genoemd betekenen niet dat er ‘geld op de plank’ ligt. Corporaties moeten vaak extra geld lenen wanneer ze de IBW willen benutten. Huurdersorganisaties kunnen wel zien hoeveel hun corporatie kan investeren per thema. Dat is onder meer handig voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en gemeenten. Ook voor het reguliere overleg met de woningcorporatie is het goed om deze informatie te hebben.

In de IBW staat verder wat de corporaties de komende jaren gepland hebben met betrekking tot nieuwbouw, renovaties en huurverhogingen. Men kan dus onder andere lezen hoeveel woningen ze willen bouwen en hoeveel de huren gemiddeld stijgen. Per gemeente is te zien wat de indicatieve bestedingsruimte en de plannen van woningcorporaties zijn.

Terug naar nieuws