Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Ingelaste Algemene Ledenvergadering

1-11-2023

Respectus houdt een ingelaste Algemene Ledenvergadering vanwege het ontslag van / beëindiging samenwerking met de huidige secretaris (mevrouw L. Ibrahim), conform de in artikel 11 van de statuten vastgelegde procedure.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 8 november 2023 van 15.00 tot 16.00 uur. De locatie is het kantoor van Huurdersvereniging Respectus aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 138,  2273 KT Voorburg.

De vergadering is voor leden van Respectus en de agenda ziet er als volgt uit:

  • Inloop vanaf 14.30 uur van aangemelde leden Respectus (koffie/thee)
  • Opening door de voorzitter
  • Toelichting situatie
  • Stemming door leden Huurdersvereniging Respectus en formeel besluit
  • Sluiting vergadering

Meld u even aan in verband met de locatie.
Per e-mail (jn@respectus.nl) of telefonisch: 06 22 21 90 50

Terug naar nieuws