Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Inkomenstoets blijft gewenst

12-08-2015

Het periodiek toetsen van de passendheid van huurwoningen moet in stand blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. De inkomenstoets is een eenvoudige, effectieve manier om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, vindt de kennisorganisatie. Minister Blok gaf al aan dat hij de inkomenstoets niet helemaal wil loslaten bij de huursombenadering.

Het periodiek toetsen van de passendheid van huurwoningen moet in stand blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. De inkomenstoets is een eenvoudige, effectieve manier om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, vindt de kennisorganisatie. Minister Blok gaf al aan dat hij de inkomenstoets niet helemaal wil loslaten bij de huursombenadering.

Volgens de onderzoekers gaat passendheid niet alleen over inkomen, maar ook over ‘ruimtelijke scheefheid’. Een goed voorbeeld hiervan is een groot gezin in een klein huis, of andersom. Een periodieke toetsing kan bovendien nuttig zijn voor de persoonlijke behoeften van bewoners ten aanzien van een woning. De toetsing zou kunnen plaatsvinden in een persoonlijk gesprek, per post of e-mail, of via de fiscus. Het kan jaarlijks, om de drie jaar, of om de vijf jaar.

Andere manieren om de woningmarkt in beweging te krijgen zijn onder meer wettelijke ruimte creëren voor tijdelijke huurcontracten, het voor jongeren/starters mogelijk maken samen in een huis te wonen, en onderzoek te doen naar een ander woonruimteverdeelsysteem.

Terug naar nieuws