Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Inspiratie tijdens bewonerscommissiedag

15-11-2016

De bewonerscommissies, WoonInvest en Huurdersvereniging Respectus waren op 12 november bijeen in wijk- en dienstencentrum De Plint in Leidschendam. Tijdens deze jaarlijkse bewonerscomissiedag was een presentatie te zien van Marianne Straks, bestuurder van WoonInvest, en deden de vertegenwoordigers van de huurders inspiratie op in de gerevitaliseerde wijk De Prinsenhof.

‘De revitalisatie van De Prinsenhof geeft merkbaar verbeteringen’, vertelt Nico Stad van het buurtpreventieteam en lid van de bewonerscommissie Gravin Juliana van Stolberglaan en Prinses Annalaan. ‘De portieken zijn netjes en blijven ook netjes, omdat de bewoners zelf betrokken zijn bij de inrichting, samen met enkele kunstenaars. De jeugdcriminaliteit is afgenomen en de leefbaarheid in en om de appartementengebouwen is sterk verbeterd. Zo zie je wat partijen samen kunnen bereiken. De gemeenten, woningcorporatie en politie, samen met bewonerscommissies en bewoners.’

Bezoeken thuis

Ook Marianne Straks gaf aan dat de bewonerscommissies de oren en ogen van de wijk zijn. ‘Uw werk is onmisbaar voor de huurders en voor ons als corporatie’, aldus de bestuurder. Straks blikte kort terug op de vorige bewonerscommissiebijeenkomst, waarin ‘communicatie’ een belangrijk aandachtspunt was. Zij vertelde over de verbeterde afsprakendisicpline, de vergrote aanwezigheid bij VvE-vergaderingen en de ontwikkeling van de Klantvisie. Daarvoor hebben medewerkers van WoonInvest vele huurders thuis bezocht. Straks: ‘We hopen u vandaag te laten zien wat input van bewoners met een wijk doet.’ Na de presentatie verzorgden medewerkers van WoonInvest rondleidingen door de wijk

Prettig gevoel

Geerte Hokke, rayoncoördinator, vertelde aan de Gravin Juliana van Stolberglaan: ‘Ruimere entrees, de inrichting samen met bewoners, glaswanden langs de bergingsgangen en een camerasysteem. Het is slechts een greep uit de aanpassingen die zorgen voor een prettig en veilig gevoel in je leefomgeving. De aanpak van de woningen had echter niet gewerkt zonder alle andere veranderingen, zoals opknappen winkelcentrum en groen in de omgeving en de samenwerking met maatschappelijke instellingen. Daardoor wordt een renovatie, een duurzame renovatie, waar een wijk weer jaren mee vooruit kan.’

Terug naar nieuws