Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Kom in actie voor huurverlaging

2-06-2023

Bent u een huurder met een laag inkomen en een hoge huur, dan heeft u dit jaar recht op huurverlaging. Komt u in aanmerking, maar heeft u nog geen huurverlagingsvoorstel gehad? Neemcontact op met WoonInvest en stap voor 12 juli naar de Huurcommissie als u er samen niet uitkomt.

Voor huurverlaging kunt u in aanmerking komen als uw kale huur hoger is dan € 575,03 per maand. Dat is maar één van de criteria; er zijn er meer waaraan u moet voldoen. In het artikel 'Eenmaligehuurverlaging 2023' zet de Woonbondop een rij wanneer huurders in aanmerking komen en wat precies bedoeld wordt met 'laag inkomen en hoge huur'.

Al langer laag inkomen

De woningcorporatie had tot 1 juni de tijd om een voorstel tot huurverlaging te doen aan huurders die ook al 2021 een laag inkomen hadden. Als u dat voorstel nog steeds niet ontvangen heeft, is het nu tijd om aan de bel te trekken. Komt de verhuurder niet alsnog met een voorstel voor huurverlaging? Dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Doe dat voor 12 juli!

Sinds kort laag inkomen

Het kan zo zijn dat u zelf om huurverlaging moet vragen, omdat de verhuurder nog niet weet dat u een laag inkomen heeft. Dat is het geval als u bijvoorbeeld vorig jaar werkloos bent geworden, dit jaar met pensioen bent gegaan, of als er kortgeleden inkomen van een huisgenoot is weggevallen.

Wanneer wachten?

Om huurverlaging te kunnen krijgen moet u minstens zes maanden een laag inkomen hebben. Bewijzen daarvan moet u meesturen met de aanvraag. Het kan dus zijn dat u nog geen aanvraag kunt doen. Huurverlaging aanvragen kan nog tot en met eind december van 2024.

(Bron: Woonbond)

Terug naar nieuws