Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Loket voor aanpak werkloosheid door corona

29-07-2021

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de arbeidsmarkt. We zagen banen plotseling verdwijnen. Het Regionaal Mobiliteitsteam ZHC helpt werknemers naar werk in onze regio.

Het is voor Respectus belangrijk dat sociale huurders in goede omstandigheden kunnen leven. Daarom wijzen wij u op de hulp die het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC) biedt. Het RMT ZHC helpt mensen die door COVID-19 hun werk zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Het mobiliteitsteam helpt werknemers en ondernemers met opleiding en begeleiding naar nieuw werk. Er is speciale aandacht voor mensen met een taalachterstand en mensen die extra steun nodig hebben om aan werk te komen. De Rijksoverheid stelt voor de regionale aanpak in Zuid-Holland Centraal ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar.

Hulp op maat

Het mobiliteitsteam is er voor mensen die na 12 maart 2020 door COVID-19 werkloos zijn geworden of dreigen te worden. De steun kan bestaan uit begeleiding naar een nieuwe baan, loopbaanadvies, om- of bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden. Het mobiliteitsteam helpt ook bedrijven waarbij de werkgelegenheid afneemt om hun medewerkers goed te laten landen bij andere werkgevers. Iedereen heeft wel een eigen verhaal over de coronacrisis, daarom ontvangen mensen hulp op maat.

Contact opnemen

Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen voor steun contact opnemen met het mobiliteitsteam. Het team is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, UWV, vakbonden en opleiders. De samenwerkende organisaties gaan hun bestaande klanten zelf actief in contact brengen met het mobiliteitsteam. Daarnaast kan iedereen die op zoek is naar steun contact opnemen met het team via het telefoonnummer van de gemeente Zoetermeer 14 079 en e-mail rmt@zhcwerkt.nl. Meer informatie is te vinden op www.zhcwerkt.nl/mobiliteitsteam.

Bron: lv.nl

 

Terug naar nieuws