Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Maak kennis met de seniorenmakelaar van WoonInvest

24-09-2021

Bent u 55 jaar of ouder en past uw woning niet goed meer bij uw situatie? Dan kunt u de hulp inschakelen van de seniorenmakelaar van WoonInvest, Moniek van der Ploeg. Zij kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn. ‘Ik wil graag mensen helpen bij het vinden van een plek waar ze zich thuis voelen.’

Wat doet een seniorenmakelaar?

‘Sommige huurders wonen in een woning die niet meer past bij hun levensfase. De kinderen zijn het huis uit, de tuin vraagt te veel onderhoud of traplopen wordt te zwaar. Als seniorenmakelaar help ik de situatie in kaart te brengen. Ik maak woonwensen inzichtelijk en vertel welke stappen de huurder kan zetten. Omdat ik het aanbod van WoonInvest goed ken, kan ik huurders wijzen op geschikte woningen.’

Wie komt in aanmerking voor begeleiding?

‘Voorwaarde is dat je een schaarse woning van WoonInvest achterlaat en ingeschreven staat bij Woonnet Haaglanden. Met de woning die vrij komt kunnen we weer een gezin blij maken. Die doorstroming is hard nodig, maar niet het hoofddoel. Het gaat mij erom dat ik mensen help bij het vinden van een passende woonplek waar ze zich thuis voelen.’

Hoe werkt een afspraak met de seniorenmakelaar?

‘Iedere huurder van 55 jaar of ouder kan een vrijblijvend, kosteloos gesprek aanvragen. Dat kan telefonisch of aan huis. We bespreken de woonwensen en financiële situatie, maar er kunnen ook belemmeringen aan bod komen. Mensen zien er soms tegenop hun huis weer in oorspronkelijke staat te brengen of ze zien op tegen een verhuizing. Ik kan vertellen welke hulp er is en het gemakkelijker voor ze maken.’

Wat doet een seniorenmakelaar niet?

‘Ik bied zoveel mogelijk de helpende hand en geef advies. Maar mensen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk om actie te ondernemen. De meeste 55-plussers van nu zijn mondig en digitaal vaardig genoeg om zelf hun zaakjes te regelen. Tóch is extra begeleiding bij het zoeken in Woonnet Haaglanden vaak erg gewenst. Met mijn kennis en ervaring kan ik helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Die kennis en ervaring deel ik graag.’

Wat maakt het werk als seniorenmakelaar zo leuk?

‘Ik heb twaalf jaar gewerkt voor een woningcorporatie met werkgebied Hoek van Holland en werkt nu alweer vier jaar bij WoonInvest. Ik ben hier begonnen op de Klantenservice en daarna overgestapt naar Verhuur. Het is gewoon een heel leuke werkomgeving. Geen dag is hetzelfde. Iedere huurder heeft zijn eigen verhaal en woonideeën. Het is leuk om mee te denken en te helpen waar ik kan. Bij het aanbieden van een passende woning heb ik vrijwel altijd te maken met blije mensen. Dat is toch fantastisch!’

Blijverslening

Naast de seniorenmakelaar van WoonInvest, wijst Respectus u graag op de blijverslening van de gemeente. Inwoners die hun woning levensloopbestendiger willen maken, kunnen een lening aanvragen bij de gemeente. Met een blijverslening kunnen inwoners tegen een lage rent aanpassingen aan hun woning financieren zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een slaap- of badkamer beneden of aan het verwijderen van drempels.

Wethouder Floor Kist: ‘De blijverslening helpt de zelfredzaamheid van inwoners vergroten. Mensen kunnen meer doen om langer zelfstandig thuis te wonen.’ De blijverslening heeft als voordeel dat de bewoner zelf bepaalt wanneer, hoe en met welke kwaliteit de aanpassingen worden uitgevoerd, dus zonder tussenkomst van de gemeente.

Bron: WoonInvest & lv.nl

Terug naar nieuws