Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Meer aanvragen huurtoeslag

18-03-2016

Steeds meer huurders vragen huurtoeslag aan. Dit jaar maakt 1,3 miljoen huishoudens hier gebruik van. Tien jaar geleden waren dat 973.000 huishoudens. Redenen zijn de economische crisis en de forse huurstijgingen. Huurtoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen om hun huur te betalen.

De afgelopen jaren zijn de huren behoorlijk gestegen. Het maximale percentage wordt bepaald door de overheid. In 2015 mochten de huren meer stijgen dan de inflatie van 1 procent in 2014 (cijfer CBS). Hoeveel meer, is afhankelijk van uw inkomen. De huur ging sowieso omhoog met 2,5 procent. Veel huurders zitten hierdoor financieel in de knel.

Dit geldt overigens niet alleen voor mensen met lage inkomens. Ook voor huurders met een middeninkomen in een sociale huurwoning is het moeilijk om de huur te betalen. Deze huurders hebben geen recht op huurtoeslag, maar ze kregen wel een forse huurverhoging. Het gaat in dit geval om inkomens vanaf € 34.000 bruto per jaar.

Zit u financieel klem? U kunt dit melden bij de Woonbond via http://actiehuuralarm.nl. Met uw melding wil men inzicht krijgen in de problemen, en de politiek en beleidsmakers hier op aanspreken. De Woonbond is een landelijke belangenbehartiger die zich inzet voor huurders. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

Terug naar nieuws