Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Meer betaalbare sociale huurwoningen

23-05-2017

Vanaf volgend jaar worden twee keer zoveel sociale huurwoningen gebouwd als in 2015. Dat maakte koepelorganisatie Aedes onlangs bekend. Het aantal woningen stijgt naar 34.000 per jaar. Volgens Aedes stellen gemeenten hiervoor meer grond beschikbaar.

Een van de punten van de Woonagenda, opgesteld door woningcorporaties, is de bouw van meer passende en betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. De corporaties willen zich er tevens voor inzetten dat de komende kabinetsperiode 10.000 daklozen huisvesting krijgen. De groeiende problemen met daklozen op straat moeten worden opgelost met goedkope huurhuizen. Deze groep moet dan wel goede zorg en begeleiding krijgen

Energiezuinig

De nieuwe sociale huurwoningen worden bovendien energiezuiniger, aldus Aedes. De woningen zijn in 2050 allemaal CO2-neutraal, beloven de corporaties. Dit verbetert de betaalbaarheid voor de huurders. Er wordt volgens Aedes versneld geïnvesteerd in zonnepanelen, warmtenetaansluitingen en isolatie.

Maatwerk

Er komt ook maatwerk voor speciale doelgroepen, zoals ouderen, oud-gedetineerden, ggz'ers en statushouders. Bij de realisering van woningprojecten wordt volgens Aedes samengewerkt met gemeenten, zorgverleners, welzijnsinstellingen en huurdersorganisaties.

Terug naar nieuws