Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Meer leerlingen in de bouw

27-06-2018

De bouw trekt enorm aan. Maar er is een toenemend tekort aan vakmensen. Acht partijen slaan de handen ineen om jongeren in aanraking te laten komen met de bouw. Eerder ondertekenden een aantal partijen, onder wie WoonInvest, het convenant ‘Leerling bouwplaatsen 2017–2020’.

Niet alleen het ambacht van timmerman, metselaar en schilder, maar ook innovatie in techniek en design moeten onder de aandacht komen bij jongeren om het tekort terug te dringen. Voor het onderhoud van het bezit bij een woningcorporatie zijn vaklieden nodig, evenals bij reparatieonderhoud. Belangrijk om dit voor de toekomst te borgen.

Leerlingbouwplaats

Een leerlingbouwplaats is een bouwwerk waaraan leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg onder deskundige leiding van één of meer gekwalificeerde leermeesters een volwaardige bijdrage leveren. Deze praktijkervaringsplaatsen zijn in het verleden zeer effectieve manier gebleken om het vakmanschap in de bouwsector op peil te houden en te verbeteren. Daarnaast schept iedere leerling bouwplaats kansen op een gekwalificeerde baan. Ook de aannemers die voor WoonInvest werken, geven hun medewerking aan leerplekken voor jonge vaklieden.

Terug naar nieuws