Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Nieuw afvalbeleid in Leidschendam-Voorburg

2-11-2015

Nieuw afvalbeleid moet zorgen voor meer afvalscheiding en hergebruik. Het nieuwe afvalbeleid gaat starten per 1 januari 2016. Met het nieuwe afvalbeleid moeten burgers hun huisvuil – zogenoemd restafval – zelf wegbrengen naar een buurtcontainer. Groenafval, papier, plastic en blik moet men juist thuis scheiden en dat wordt periodiek opgehaald.

Nieuw afvalbeleid moet zorgen voor meer afvalscheiding en hergebruik. Het nieuwe afvalbeleid gaat starten per 1 januari 2016. Met het nieuwe afvalbeleid moeten burgers hun huisvuil – zogenoemd restafval – zelf wegbrengen naar een buurtcontainer. Groenafval, papier, plastic en blik moet men juist thuis scheiden en dat wordt periodiek opgehaald.

Daarom wordt dit nieuwe systeem ook wel ‘omgekeerd inzamelen’ genoemd. Bij de laagbouw blijft de grijze container die nu voor het restafval is, maar die wordt straks voor plastic, blik en drinkpakken. De container voor GFT blijft en die voor papier ook. Voor het restafval dat overblijft komt er een ondergrondse restafval-container in de buurt. Bewoners van flats moeten hun afval ook scheiden, maar zij moeten het in containers buiten weggooien.

Nieuw afvalbeleid

De ambitie is om in 2020 75% van ons afval te scheiden en maximaal 100 kg restafval per inwoner (nu 250 kg) per jaar te realiseren. Op termijn nemen de kosten voor de verwerking van afval af. Deze kostenbesparing kan dan worden verrekend in de afvalstoffenheffing. Eerder publiceerde de lokale krant dat het de gemeente jaarlijks 1,5 miljoen euro kan schelen. Dat zou per burger 70 euro minder aan afvalstoffenheffing betekenen. Wij houden de vinger aan de pols!

Terug naar nieuws