Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Nieuwe afspraken over goed en betaalbaar wonen in Leidschendam-Voorburg

10-02-2017

Meer sociale huurwoningen en lagere woonlasten voor mensen met de laagste inkomens. Dat willen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar de komende drie jaar bereiken. Op donderdag 9 februari 2017 hebben gemeente Leidschendam-Voorburg, de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest en hun huurdersorganisaties de nieuwe prestatieafspraken ondertekend.

Wethouder Floor Kist (Wonen) is blij met het resultaat: ‘Hiermee zorgen we met elkaar voor meer sociale, duurzame en betaalbare woningen in Leidschendam-Voorburg. Daarnaast vind ik de samenwerking met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties positief en constructief’.

De partijen zijn tevreden over de goede samenwerking.

Daphne Braal (bestuurder Vidomes): ‘We zijn blij dat de gemeente zich - samen met ons - hard maakt voor meer sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare woningen groot is.’

Marianne Straks (bestuurder WoonInvest): ‘Wij zien hierin een kans om te bouwen voor de doorstroming zoals wij dat in onze vastgoedstrategie hebben verwoord én om vanuit duurzaamheid vernieuwende dingen te doen.’

Lagere woonlasten voor mensen die dat écht nodig hebben

De partijen hebben in 2016 met elkaar een aantal prestatieafspraken gemaakt. Zo onderzoeken partijen welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan een betere verhouding tussen huur en inkomen van minima. Denk hierbij aan energiezuiniger wonen, maar ook aan een beter gebruik van bestaande of nieuwe regelingen. 

Meer sociale huurwoningen

Daarnaast zien de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest de komende tien jaar mogelijkheden om in Leidschendam-Voorburg gezamenlijk minimaal 500 nieuwe woningen te bouwen. Afgesproken is dat de eerste 300 sociale huurwoningen komen op onder meer de locaties Rijnlandlaan en De Star. Momenteel zijn de corporaties en de gemeente in gesprek over aanvullende locaties.

Partners van de prestatieafspraken

Deze afspraken zijn samen met de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus gemaakt. Daarom hebben zij de prestatieafspraken, die gelden tot en met 2019, nu ook ondertekend.

Ondertekening afspraken goed en betaalbaar wonen

Terug naar nieuws