Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Nieuwe commissaris WoonInvest

30-01-2018

Raymond van Hattem (directeur HRM bij ProRail) is per 1 januari 2018 gestart als nieuw lid van de Raad van Commissarissen bij WoonInvest. Respectus schaarde zich unaniem achter zijn kandidatuur en ook de Autoriteit Woningcorporaties bracht een positief advies uit.

Aan zijn benoeming ging een traject vooraf dat medio 2017 startte met de werving van een nieuw lid. De RvC heeft in september besloten om Raymond van Hattem  als kandidaat voor de RvC voor te stellen aan Huurdersvereniging Respectus. Op 28 september heeft Respectus met Raymond van Hattem gesproken en dat was zeer positief. Daarop droeg de huurdersvereniging hem aan de RvC voor ter benoeming.

Op 29 september nam de RvC het voorgenomen besluit om Raymond van Hattem per 1 januari 2018 te benoemen als lid van de RvC van stichting WoonInvest. Dit onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).  Op 6 december 2017 heeft hij daar een gesprek gehad, waarop de Aw een positieve zienswijze heeft afgegeven. Met ingang van 1 januari 2018 maakt Raymond van Hattem deel uit van de RvC van WoonInvest.

Terug naar nieuws