Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Onderzoek naar gezamenlijke wachtlijst sociale huurwoningen

5-10-2017

De steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om een gezamenlijke wachtlijst voor sociale huurwoningen op te zetten. Wil je verhuizen naar een andere stad? Dan moet je je opnieuw inschrijven. Dat moet anders kunnen. Gedacht wordt zelfs aan een landelijke lijst. Dan zouden ook woningzoekenden in Leidschendam-Voorburg wellicht sneller aan woonruimte komen.

Wie staat ingeschreven voor een sociale huurwoning in een grote stad, kan hooguit ook in aangrenzende gemeenten een huis krijgen. Vooral in Amsterdam is de toestand nijpend, je kunt daar wel veertien jaar wachten op een woning. Als je je opties open wilt houden, dan moet je je op dit moment op meerdere plaatsen inschrijven. Maar iedere inschrijving kost geld. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan daarom bekijken of er voor hun steden een gezamenlijke wachtlijst kan komen.

Het plan, dat wordt toegejuicht door Aedes en De Woonbond, staat nog in de kinderschoenen. De steden hebben namelijk verschillende belangen. Amsterdam wil heel graag, hun woningnood is ook het hoogst. Utrecht wil binnen Utrecht haar eigen inwoners voorrang kunnen geven. Rotterdam zou kleiner willen beginnen en eerst een uitwisseling met Den Haag proberen. Den Haag benadrukt dat een gezamenlijke lijst het probleem niet oplost, maar dat er ook meer woningen moeten komen. Voor Aedes en De Woonbond gaan de plannen nog niet ver genoeg. Zij zien het liefst een landelijke inschrijflijst. Met een landelijke lijst zouden ook woningzoekenden in Leidschendam-Voorburg wellicht sneller aan woonruimte komen.

Terug naar nieuws