Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Oplossing zoeken voor verkeersdrukte Sluisplein

22-06-2017

De horeca aan het Sluisplein in Leidschendam trekt steeds meer bezoekers. Gezellig, maar het levert ook gevaarlijke verkeerssituaties op. In de omgeving van het Sluisplein staan veel complexen van WoonInvest, zoals aan de Plaspoelkade, de Plaspoelstraat, de Nieuwstraat en de Rijnlandstraat. Bewoners, ondernemers en gemeente slaan de handen ineen om oplossingen te bedenken voor de verkeerssituatie.

Op de terrassen aan het Sluisplein is het gezellig. Mensen kijken naar de boten en doen een drankje of eten een ijsje. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Dat wordt anders zodra mensen zich gaan verplaatsen van het terras naar de bar of ineens van hun fiets stappen. De auto’s die van de drukke Nieuwstraat afslaan naar het Sluisplein hebben soms geen tijd om te reageren of kijken zelf niet goed. Fietsers en scooters rijden van twee kanten overal tussendoor. Dan ontstaan er gevaarlijke situaties.

Op 14 juni 2017 organiseerde de gemeente een discussieavond om het verkeer op en rond het Sluisplein te bespreken. Ondernemers en bewoners uit de buurt dachten mee over maatregelen om de veiligheid en de leefbaarheid op het Sluisplein te verbeteren. Het Sluisplein afsluiten voor verkeer is niet mogelijk omdat de Venestraat, de Leidsekade en de Oostvlietweg dan erg slecht bereikbaar worden. De gemeente bekijkt met een werkgroep van bewoners en ondernemers of de bedachte oplossingen uitvoerbaar en effectief zijn. Het is de bedoeling om nog voor de zomervakantie bijeen te komen.

Terug naar nieuws