Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Politiekids in Leidschendam-Voorburg

22-11-2018

Een aantal politiekids zet zich de komende zes maanden samen met de wijkagenten in Leidschendam-Voorburg in voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken Prinsenhof, Heuvelwijk en het Raadhuiskwartier. Burgemeester Klaas Tigelaar beëdigde de politiekids op woensdag 21 november.

Politiekids is een project waarbij kinderen van 8 tot en met 10 jaar worden betrokken bij politiewerk. De Politiekids krijgen gedurende het schooljaar maandelijks op de woensdagmiddagen les van de politie. Tijdens deze themalessen leren zij wat politiewerk inhoudt en hoe zij kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en op scholen.

Ook gaan de leerlingen helpen bij speciale politieacties. Tijdens deze acties gaan de kinderen in een herkenbaar politiekidstenue de straat op. Het doel is om maatschappelijke bewustwording bij kinderen te creëren aan de hand van actuele thema’s. Het is dus niet de bedoeling dat politiekids na het project gaan fungeren als politieagent in de wijk of op school.

Terug naar nieuws