Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Prinsjesdag 2020: Huurverlaging scheefhuurders

17-09-2020

Huurders bij corporaties met een hoge huur en laag inkomen krijgen wettelijk recht op huurverlaging. Dit maakte de ministers op Prinsjesdag bekend. Gemiddeld zijn deze huurders straks 40 euro per maand minder kwijt.

‘Deze huurverlaging is echt gericht op mensen die te hoge woonlasten hebben en daardoor kwetsbaar zijn voor betaalrisico’s en schulden’ zegt minister Kajsa Ollongren. ‘Die mensen wil ik hiermee meer financiële ruimte geven, zodat er aan het einde van de maand ook geld overblijft voor andere dingen.’ Ollongren stond afgelopen week onder grote politieke druk. Vorige week bleek namelijk dat de huurprijzen afgelopen jaar fors zijn gestegen, de grootste stijging in zes jaar.

Hoe gaat het werken?

Volgens het wetsvoorstel kunnen huurders bij een woningcorporatie een eenmalige huurverlaging krijgen. Het gaat hierbij om huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Dit zijn zogenaamde ‘dure scheefwoners’. Het inkomen van de huurder ligt hierbij onder de inkomensgrens van passend toewijzen. Daarnaast hebben zij een huur die hoger is dan hun aftoppingsgrens. Deze woningen zijn vaak niet passend toegewezen of de huurders hebben te maken gekregen met inkomensterugval. Bijvoorbeeld doordat zij hun baan zijn verloren door de coronacrisis. Het kabinet maakt het met de huurverlaging voor deze huurders mogelijk om een passende huur te krijgen.

Het wetsvoorstel bevat twee mogelijkheden. Ten eerste, huurverlaging op initiatief van de woningcorporatie. Ten tweede, huurverlaging op verzoek van de huurder. Woningcorporaties hebben tot uiterlijk 1 april 2021 om een huurverlaging voor te stellen. Als u niet instemt met het voorstel, bijvoorbeeld omdat u vindt dat de huur niet voldoende wordt verlaagd, dan kunt u een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Dit kan ook als de woningcorporatie geen verzoek doet. U kunt zelf ook een verzoek om huurverlaging doen. Bijvoorbeeld als uw inkomen is gedaald in 2020 of 2021. U komt in aanmerking als uw inkomen in de laatste zes maanden lager of gelijk was aan de actuele inkomensgrens voor passend toewijzen. U kunt vóór 31 december 2021 een verzoek indienen bij de woningcorporatie. De woningcorporatie zal dan binnen drie weken een huurverlagingsvoorstel doen.

Hoe wordt het betaald?

De eenmalige verlaging wordt betaald uit een belastingverlaging voor woningcorporaties. Zij krijgen een korting van 200 miljoen euro op de verhuurdersheffing. Daarvan is 138 miljoen euro bedoeld voor de huurverlaging. De rest van het geld moet worden gebruikt om meer nieuwbouwhuizen neer te zetten.

Oppositie

Of de oppositiepartijen genoegen nemen met de nieuwe huurverlaging, is de vraag. Eerder wezen ze erop dat zo’n 800.000 huurders in financiële problemen zitten. Minister Ollongren heeft steun van de oppositie nodig om haar plannen door de Eerste Kamer te krijgen, omdat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben in de senaat.

Terug naar nieuws