Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Redelijke huurverhoging na duurzame investeringen

11-06-2020

Woningcorporaties gaan de komende jaren veel woningen verduurzamen. Een enorme en kostbare klus. Ook voor huurders kan een verduurzaming ingrijpend zijn, maar vaak krijgen ze er een woning met een lagere energierekening voor terug.

Vergoedingentabel

De vertegenwoordigers van de woningcorporaties en huurders (Aedes en de Woonbond) hebben in het Sociaal Huurakkoord 2018 afgesproken dat het redelijk is dat huurders een bijdrage gaan leveren aan de kosten die het verduurzamen met zich meebrengt. Zij hebben immers het voordeel van een lagere energierekening en vaak een comfortabelere woning, terwijl de corporatie investeert. Er is wel afgesproken dat deze vergoeding normaal gesproken niet mag leiden tot hogere woonlasten voor huurders dan vóór het verduurzamen. Om te bepalen wat redelijk is wat de huurder als vergoeding betaalt, is de Vergoedingentabel ontwikkeld. In de tabel is te zien wat een eerlijke huurverhoging is als een woningcorporatie een woning verduurzaamt, bijvoorbeeld door het dak en de gevel te isoleren.

Huurverhoging tegenover besparing

De tabel laat zien wat Aedes en de Woonbond een redelijke huurverhoging vinden bij verschillende labelstappen. Onderzoeksbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar wat huurders werkelijk besparen aan kosten voor gas nadat de woning is verduurzaamd. Om ervoor te zorgen dat huurders er niet op achteruit gaan in woonlasten, is de huurverhoging lager dan de gemiddelde besparing.

Effect woninggrootte op mogelijke besparing

Uit onderzoek blijkt dat de woninggrootte een behoorlijke invloed heeft op de mogelijke besparing op de energierekening. Daarom is de Vergoedingentabel opgesplitst in drie tabellen: voor kleine, middelgrote en grote woningen. De invloed van de grootte en samenstelling van het huishouden en het woningtype heeft Companen ook onderzocht. Het bureau constateert dat deze twee factoren wel effect hebben op de totale energierekening, maar een klein effect op de te behalen energiebesparing.

Tabel is geen verplichting

Aedes en Woonbond adviseren aan corporaties en huurders om de Vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen. Maar woningcorporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken, bijvoorbeeld als er lokaal afspraken zijn gemaakt.

(Bron: Woonbond.nl)

Terug naar nieuws