Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Risico’s voor ouderen door tekort aan seniorenwoningen

16-01-2017

Ouderen wonen noodgedwongen nogal eens onveilig omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Een kwart van de Nederlandse ouderen die recht hebben op huurtoeslag heeft problemen met het vinden van een seniorenwoning. Onderzoeksprogramma De Monitor berichtte in december over het woningtekort en de regelgeving die de problemen erger maakt, zoals passend toewijzen.

Door passend toewijzen krijgen mensen met een laag inkomen sinds januari 2016 alleen nog goedkope huurwoningen aangeboden. Veel senioren hebben een laag inkomen en zijn aangewezen op sociale huurwoningen. Daarvan komen er jaarlijks 11.000 vrij, maar er zijn er 15.000 tot 20.000 nodig. Door het grote tekort moeten ouderen in een normaal huis blijven wonen, waar het risico op bijvoorbeeld valpartijen veel hoger is dan in een seniorenwoning.

Het tekort wordt verder vergroot doordat ouderen die een laag jaarinkomen, maar wel vermogen hebben, toch niet naar een duurder huis mogen zoeken. In de nieuwe regels is vastgelegd dat vermogen niet wordt meegeteld. Minister Stef Blok vindt dat de woningcorporaties meer huizen moeten bouwen en de huren moeten verlagen. De corporaties vinden dat de minister de huurregels zou moeten versoepelen zodat vermogende ouderen duurder kunnen huren. Ouderenbond ANBO is het daar ook mee eens en vindt bovendien dat de gemeenten vaker woningaanpassingen zouden moeten financieren, zodat mensen veilig in een normaal huis kunnen blijven wonen.

Het einde van het tekort is nog niet in zicht. Nieuwe bouwregelgeving die het kabinet heeft voorgesteld kan een einde maken aan verplichte minimale afmetingen voor deuren en gangen en de nu nog verplichte berging. Slecht nieuws voor mensen met een rolstoel of rollator. Deze regelgeving moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer.

Terug naar nieuws