Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Ruimtelijk kader De Star

12-01-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk kader voor (sociale) woningbouw op De Star vastgesteld. De Star is in 2016 door de gemeenteraad aangewezen als locatie voor sociale woningbouw.

Wethouder Jan Willem Rouwendal: ‘Het vaststellen van het ruimtelijk kader is een belangrijke tussenstap om onze ambitie, het bouwen van een aantrekkelijke groene en duurzame woonbuurt, te realiseren. In het plan zijn 145 woningen opgenomen, waarvan ca. 110 sociale huurwoningen en ca. 35 vrije sector woningen.’

Duurzaam en groen

De plannen zijn in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg, WDevelop en WoonInvest uitgewerkt in de ruimtelijke studie De Star. De nieuwe woonwijk krijgt een aantal groene verbindingen en een groene openbare zone voor sport en spel. Er komen woningen van twee en vier woonlagen, wandelpaden en er is natuurbeheer tot aan de voordeur. Het nieuwe clubhuis ‘Sportpark de Star’ krijgt in de plannen een plek aan de noordkant van de wijk. Voor de rugbyvereniging, die tijdelijk gehuisvest is op De Star, wordt een alternatieve locatie gezocht.

Vervolg

In 2021 wordt het ruimtelijk kader voor De Star samen met de omgeving verder uitgewerkt. Ook worden benodigde onderzoeken uitgevoerd en afspraken gemaakt met de partijen in het gebied. Naar verwachting wordt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 gevraagd te besluiten over de begroting en de uitwerking van het ruimtelijk kader.

(Bron: lv.nl)

Terug naar nieuws