Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Samenwerking onder theetijd bevestigd

9-09-2019

WoonInvest en Respectus tekenden deze zomer de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Tijdens een feestelijke high tea zetten bestuurder Marianne Straks namens de verhuurder en voorzitter Paul Derks namens de huurders hun handtekening onder de afspraken.

Om samen afspraken te maken, hebben WoonInvest en Huurdersvereniging Respectus een ‘Samenwerkingsovereenkomst’. Om goed beleid uit te stippelen, is intensief contact tussen verhuurder WoonInvest en Respectus nodig. Deze overeenkomst stelt dat zeker.

Wat staat in zo’n overeenkomst?

In zo’n samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over welke zaken Respectus geïnformeerd wordt (informatierecht), over welke zaken WoonInvest advies moet of kan vragen (adviesrecht) en beleid waarmee Respectus moet instemmen (instemmingsrecht).

Je kunt daarbij denken aan sloop van woningen, veranderingen in het huurbeleid of beleid dat rechtstreeks van invloed is op de woon- of leefsituatie van huurders. Deze overeenkomst bevat extra afspraken, naast de afspraken die al via de wet zijn geregeld. Die staan namelijk in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

Leden praten mee

De verbinding met de huurders via Respectus is erg belangrijk voor WoonInvest. Door een lidmaatschap bij Respectus krijgen onze huurders op een toegankelijke manier invloed op de strategie, keuzes en besteding van middelen.

Terug naar nieuws