Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Sociaal statuut: helderheid bij sloop en renovatie

28-07-2020

Een sociaal statuut beschrijft alle zaken die in een sloop- of renovatietraject aan de orde komen en voor bewoners belangrijk zijn. Respectus vindt het belangrijk dit onder de aandacht te brengen.

Sloop en renovatie zijn ingrijpend voor huurders en roepen vele vragen op. Om vooraf helderheid te bieden, is er een sociaal statuut. Op de website van Respectus staat het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders bij sloop en renovatie. Dit model kan op plaatselijk niveau verder worden ingevuld. Over eventuele wijzigingen van het model moeten verhuurder en huurdersorganisatie overeenstemming bereiken.

Draagvlak voor vernieuwing

In een sociaal statuut staat bijvoorbeeld dat de huurder en huurdersorganisatie de wensen van de huurders ten aanzien van hun woonruimte en eventuele verhuiswensen moeten laten onderzoeken. Verder moet voor een vernieuwingsplan voldoende draagvlak bestaan onder de bewoners. Ook krijgt de huurder een informatieboekje met daarin beschreven het voorstel van de verhuurder voor de aanpak van de woningen. Dit is het resultaat van het overleg van de verhuurder en de huurdersorganisatie. In het voorstel worden de concrete werkzaamheden in en aan de woning beschreven en zaken zoals de planning van de uitvoering en de oplevering in de woning van de huurder. Het is een greep uit alle zaken die in een sloop- of renovatietraject aan de orde komen.

Respectus brengt graag het Model Sociaal Statuut onder de aandacht.

Terug naar nieuws