Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Tienduizenden AOW’ers lopen geld mis

11-02-2020

Ouderen die recht hebben op een aanvulling op hun AOW-uitkering moeten dat geld automatisch overgemaakt krijgen. Privacywetgeving mag er niet voor zorgen dat ouderen onder de armoedegrens belanden, aldus seniorenorganisatie ANBO.

De helft van het aantal gepensioneerden dat recht heeft op een aanvullende AOW-uitkering krijgt die nu niet. De Algemene Rekenkamer becijferde eerder dat het om 34.000 tot 51.000 huishoudens gaat die daardoor onder bijstandsniveau belanden. De groep bestaat vooral uit 70- en 80-plussers (bron AD).

Volgens de ANBO weten deze mensen vaak niet dat ze recht hebben op een zogeheten AIO-uitkering. Een AIO-uitkering krijgen mensen met een lage AOW en weinig andere inkomsten die niet genoeg geld hebben om van te kunnen leven. AIO staat voor de  'aanvullende inkomensvoorziening ouderen’. En sommige ouderen weten er wel van, maar vragen het niet aan, omdat ze bang zijn dat ze achteraf geld terug moeten betalen.

Digitalisering

De overheid moet er actief voor zorgen dat ouderen de ondersteuning krijgen waar ze recht op krijgen, zo betoogt de ANBO half februari 2020 tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De belangenorganisatie stelt dat de voortgaande digitalisering van de samenleving de meest kwetsbare groepen treft.

Dat tienduizenden senioren nu te weinig geld krijgen om van rond te komen, komt onder meer doordat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) grote moeite heeft om de groep niet-gebruikers in beeld te krijgen. Zij beschikt namelijk niet over de inkomensgegevens waarover bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV wel beschikken. Privacywetgeving verhindert dat deze gegevens worden gedeeld. Het is daardoor ook niet mogelijk om iedereen gericht te bellen, een kaartje te sturen of eventueel een huisbezoek af te leggen om ze aan de aanvullende uitkering te herinneren.

Weg met voorwaarde

Den Haan wil dat bestanden alsnog zo snel mogelijk gekoppeld worden. Ook wil zij af van de voorwaarde dat mensen de tegemoetkoming op de AOW zelf moeten aanvragen. ‘Natuurlijk spelen privacyaspecten een rol. Ik vind het echter belangrijker dat mensen krijgen waar ze recht op hebben’, stelt zij. Het beste zou zijn het stelsel zo aan te passen dat de AOW altijd hoog genoeg is om van rond te komen. Dan zijn aanvullingen op de AOW helemaal niet meer nodig zijn, meent Den Haan.

Terug naar nieuws