Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Toets aanvangshuur krijgt meer bekendheid

24-08-2017

In de eerste zes maanden van een huurcontract kunnen huurders de huurcommissie laten toetsen of de huur wel in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Dit is vooral belangrijk wanneer men een huurwoning heeft boven de liberalisatiegrens van € 710,68. De huurliberalisatiegrens bepaalt of iemand in een sociale huurwoning woont of in een woning in de vrije sector.

Lagere huur
Als blijkt dat de kwaliteit van de woning deze huurprijs niet toelaat, kunnen huurders het eerste half jaar een lagere huurprijs afdwingen via de huurcommissie. Wanneer ze dat niet doen, zitten ze vast aan de huurprijs. Volgens het jaarverslag van de huurcommissie werd vorig jaar de huur met een dergelijke procedure gemiddeld €77,- per maand verlaagd. In 71% van de gevallen werden huurders in het gelijk gesteld.

Mogelijkheden
Volgens minister Plasterk is de bekendheid van deze mogelijkheid niet groot genoeg. Hij schreef hierover onlangs een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil de komende tijd bekijken wat de mogelijkheden zijn om in meer gemeenten informatie te verstrekken bij een nieuwe verhuring. Ook gaat hij onderzoeken welke bijdrage de Rijksoverheid, gemeenten en verhuurders hierbij kunnen leveren.

Terug naar nieuws