Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Tweede Kamer versterkt positie huurders

8-01-2015

Huurdersorganisaties krijgen meer invloed, blijkt uit stemmingen in de Tweede Kamer. Volgens de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders, komen er nieuwe verhoudingen in de volkshuisvesting en krijgen huurders nu echt iets te zeggen over het beleid van de corporaties.

Huurdersorganisaties krijgen meer invloed, blijkt uit stemmingen in de Tweede Kamer. Volgens de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders, komen er nieuwe verhoudingen in de volkshuisvesting en krijgen huurders nu echt iets te zeggen over het beleid van de corporaties.

De Kamer heeft in december besloten dat huurdersorganisaties volwaardig partij worden bij prestatieafspraken met gemeenten en corporaties. Bovendien krijgen huurdersorganisaties instemmingsrecht over fusies en verbindingen en het recht minimaal een derde van de raad van commissarissen voor te dragen. Ze krijgen ook meer geld voor het volgen van trainingen. Met het extra geldbedrag kunnen ze tevens deskundig advies en onderzoek inhuren.

Het interne en externe toezicht op corporaties wordt ook verbeterd. Er komt één onafhankelijke woonautoriteit die corporaties gaat controleren. Corporaties moeten zich bovendien meer gaan richten op hun kerntaak. De Kamer nam daarnaast een motie aan om topsalarissen bij corporaties aan te pakken door bestuurders onder een CAO te laten vallen.

De Woonbond zet zich al jaren in voor meer zeggenschap van huurdersorganisaties en is blij met de uitkomst van de stemmingen.

Terug naar nieuws