Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Uitspraak traplift is goed nieuws voor ouderen

20-09-2018

Onlangs werd de Drentse gemeente Noordenveld door de Centrale Raad van Beroep in het ongelijk gesteld  over de aanschaf van een traplift. Een belangrijke overwinning voor ouderen die thuis willen blijven wonen en gebruik maken van een dergelijke lift.

Een gemeente mag een aanvraag voor een traplift niet zomaar afwijzen. Gemeentes verwachten, naar nu blijkt ten onrechte, van burgers dat zij eerder al rekening houden met hun toekomstige hulpvraag. Deze uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een aanvraag van een oudere dame uit Noordenveld (Drenthe) in oktober 2015. Zij vroeg een traplift aan op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via die weg wilde zij ondanks haar beperkingen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

De gemeente wees haar verzoek af omdat zij had kunnen voorzien dat zij dergelijke problemen zou krijgen in de toekomst. De vrouw tekende hoger beroep aan bij de CrvB, één van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland, en met succes. De rechter oordeelde dat de gemeente de traplift op onjuiste gronden heeft afgewezen.

Deze overwinning levert belangrijke jurisprudentie op in het belang van ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.

Terug naar nieuws