Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Uploaden inkomensformulier per 1 september verplicht

22-08-2018

Om een woning te huren gelden er verschillende voorwaarden. Voordat u een woning krijgt toegewezen, kijkt WoonInvest eerst naar een aantal punten. Denk hierbij aan het inkomen en uw leeftijd. Maar waarom vraagt de woningcorporatie hiernaar?

Het inkomen van de woningzoekende moet passen bij de huur van de woning. Corporaties zijn door de overheid verplicht dit te doen. Om weigeringen te voorkomen is er een juist inkomen nodig. Daarom vraagt WoonInvest vanaf 1 september 2018 om uw inkomensformulier (van de Belastingdienst) toe te voegen op de Woonnet Haaglanden.

Zonder inkomensformulier kunt u na 1 september niet meer reageren op het woningaanbod. Weet u niet hoe u uw inkomensverklaring kunt uploaden? Klik dan hier!

Terug naar nieuws