Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Urgentieverklaring voor mantelzorger

9-09-2015

Bent u mantelzorger? Dan komt u sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen. Mantelzorgers vallen volgens de nieuwe Huisvestingswet in de categorie Urgentie.

Bent u mantelzorger? Dan komt u sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen. Mantelzorgers vallen volgens de nieuwe Huisvestingswet in de categorie Urgentie.

De gemeente gaat bij het opstellen van een urgentieregeling uit van de officiële definitie van mantelzorg. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 staat deze beschreven als: ‘Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep’.

Een urgentieverklaring aanvragen, verschilt per gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met WoonInvest of met de gemeente.

Terug naar nieuws