Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Vlietland krijgt opknapbeurt

2-09-2020

De vereniging Vrienden van Vlietland heeft van de provincie Zuid-Holland een mooi budget gekregen met als doel het onderhouden en aantrekkelijker maken van het natuurgebied Vlietland.

Vlietland heeft een belangrijke functie als groen- en recreatiegebied in onze woonomgeving. Vandaar dat Respectus dit initiatief van harte onder de aandacht brengt, evenals de oproep voor vrijwilligers.

Vrienden van Vlietland wil het budget gebruiken om het natuurgebied aantrekkelijker te maken voor dieren en recreanten. Zo willen ze een zogenaamd bijenlint aanleggen. Dit is een strook van bloemen en kruiden die aantrekkelijk is voor bijen, hommels en vlinders. Het inzaaien vindt plaats in het voorjaar van 2021.

IJsvogel

Ook wordt er een ijsvogelwand aangelegd. Deze wand creëert een (extra) nestelgelegenheid voor ijsvogels. Dit schitterende vogeltje is al regelmatig in Vlietland te bewonderen. Door het aanleggen van de extra broedgelegenheid hoopt de vereniging de ijsvogelpopulatie te vergroten. Als locatie is gekozen voor het pas gerealiseerde Krekengebied tussen de Oostvlietweg en de noordwesthoek van de Meeslouwerplas. Er is reeds een vogelkijkscherm voor recreanten geplaatst aan de zuidkant van dit gebied. Dit scherm staat vrijwel tegenover de locatie waar de vogelwand gaat komen, zodat recreanten de verwachte activiteiten bij de nesten goed kunnen zien.

Oproep aan vrijwilligers

Vrienden van Vlietland doet daarnaast een oproep aan vrijwilligers. De vrijwilligers zijn nodig voor het inzaaien van bolgewassen en het ophangen van nestkastjes. In overleg met Staatsbosbeheer is al een aantal stukken grond uitgezocht die voor langere tijd met rust worden gelaten en op geschikte routes liggen. Het is de bedoeling dat de bloementapijtjes het plezier vergroten van wandelaars en fietsers. Het planten van de bollen vindt plaats in de Herfstvakantie en kan een leuk uitje zijn voor (groot)ouders met (klein)kinderen. Voor het ophangen van nestkastjes wordt gezocht naar mensen die het leuk vinden om in november of december hiermee een dagdeel aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over de opknapbeurt of voor het aanmelden als vrijwilliger kunt u terecht op Vriendenvanvlietland.nl.

Terug naar nieuws