Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Warmte-aansluiting moet goedkoper om overstap te stimuleren

9-04-2024

Woensdag 27 maart debatteerde de Tweede Kamer over een spoedwet die zou moeten voorkomen dat aansluiting op een warmtenet duurder uitkomt voor huurders dan een cv-ketel op gas.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat grijpt de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransistie (Wgiw) aan om de betaalbaarheid van warmtenetten te behouden. Warmtenetten zijn dusdanig duurzamer dat de overheid de overstap van een gasaansluiting naar een warmte-aansluiting wil stimuleren. De Wgiw geeft de mogelijkheid aan gemeenten voor lokale regelgeving op dit gebied. Meer huizen zouden moeten overstappen van aardgas naar een duurzamere bron, wil Nederland de internationale klimaatdoelen van 2030 behalen. Als een gemeente wijk voor wijk deze overstap maakt, kan er gemakkelijker samenwerking binnen de wijk plaatsvinden om te kijken welke vorm van energie het beste past.

Vaste en variabele kosten

De Woonbond is al een aantal jaar kritisch op de betaalbaarheid van een warmte-aansluiting voor huurders. Vooral het vastrecht voor warmte is voor huurders veel duurder dan het vastrecht voor gas. Bij een gasaansluiting betaalt een huurder ongeveer €320 vaste kosten (aansluiting en levering). De kosten voor de cv-ketel en het onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder. Bij een warmte-aansluiting betaalt de huurder alle vaste kosten, in totaal €795. De Woonbond wil dat verhuurders dit verschil (ongeveer €475) voor hun rekening nemen. Het voorstel van de minister om van iets lagere kosten voor onderhoud van een cv-ketel uit te gaan, lost de hoge kosten voor huurders niet op.

Energiebelasting gas niet in warmtetarief

Hoewel de vaste kosten de grootste bottleneck zijn, vindt de Woonbond dat er ook verbeteringen in het vaststellen van het variabele tarief van warmte nodig zijn. Nu bepaalt de gasprijs inclusief de energiebelasting nog het variabele tarief voor warmte. De overheid verhoogt echter zelf jaarlijks de energiebelasting op gas om stoken op gas onaantrekkelijker te maken en overstappen naar duurzamere warmte te stimuleren. Minister Jetten houdt deze verhogingen vanaf 2025 uit het warmtetarief, maar dat vindt de Woonbond rijkelijk laat.

Ga uit van gemiddelde gasprijs

Het variabele tarief voor warmte is gebaseerd op de prijs van gas. Maar daar wordt maar één meetmoment voor gebruikt, namelijk november. Het probleem is dat aan het begin van het stookseizoen de gasprijs juist hoog is. De Woonbond vindt dat voor de prijs van warmte gerekend moet worden met een gemiddelde gasprijs van een aantal meetmomenten in het jaar ervoor.

Verder debatteren

Woensdag 10 april 2024 debatteert de Tweede Kamer waarschijnlijk verder over de spoedwet. Deze wet kan in de toekomst invloed hebben op de prijs van uw woningwarmte, dus wij bij Respectus houden u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

(Bron: Woonbond.nl)

Terug naar nieuws