Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Warmtewet

21-01-2014

De nieuwe Warmtewet trad per 1 januari 2014 in werking. Deze wet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte, zoals huishoudens, te beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers. Dit gebeurt door een maximumprijs voor warmte te hanteren. Eind december is deze maximumprijs bekendgemaakt. Onder de Warmtewet valt de warmte die wordt geleverd via blokverwarming, stadsverwarming en warmte- en koude-installaties.

De nieuwe Warmtewet trad per 1 januari 2014 in werking. Deze wet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte, zoals huishoudens, te beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers. Dit gebeurt door een maximumprijs voor warmte te hanteren. Eind december is deze maximumprijs bekendgemaakt. Onder de Warmtewet valt de warmte die wordt geleverd via blokverwarming, stadsverwarming en warmte- en koude-installaties.

Voor woningcorporaties is het gevolg van deze nieuwe wet dat zij worden gezien als warmteleveranciers. Daardoor moeten zij een leveringsovereenkomst aangaan met de verbruikers (huurders). WoonInvest gaat dit in 2014 in overleg met de huurders uitwerken

Volgens de website Consuwijzer.nl zijn er voor u per 1 januari een aantal zaken wettelijk geregeld:

  1. Er zijn landelijke maximumtarieven voor warmte (vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt). Uw leverancier mag niet meer rekenen.
  2. Wanneer de leverancier u mag afsluiten.
  3. Wanneer een storing recht geeft op compensatie.
  4. Wat er in de overeenkomst tussen u en uw warmteleverancier komt te staan.
  5. Uw rechten en plichten bij het meten van het warmteverbruik.
  6. De mogelijkheid om een meningsverschil voor te leggen aan een geschillencommissie. Zij bepaalt wie er gelijk heeft.

Blokverwarming

Er komt dus een nieuwe methode om stookkosten te berekenen en er komen zogenoemde leveringsvoorwaarden. Mensen met blokverwarming krijgen verder GigaJoule-warmtemeters, daar waar bij de blokverwarming ook warm water wordt aangevoerd, die het waterverbruik registreren. De meeste mensen met blokverwarming hebben eind vorig jaar de Algemene Voorwaarden Warmtelevering reeds gehad. 

Respectus volgt alle ontwikkelingen inzake de Warmtewet nauwlettend en houdt u op de hoogte.

Terug naar nieuws